Oferta de places i plans formatius

Els programes de formació són elaborats per les comissions nacionals de cadascuna de les especialitats i posteriorment aprovades pel Ministerio de Sanidad. Són les guies que estableixen els criteris generals de formació a cada especialitat. A partir d'aquests programes, cada centre desenvolupa el programa formatiu per a cadascuna de les especialitats que té acreditades. Tots els programes han d'estar aprovats per la Comissió de Docència i per la direcció del centre.

 

más información de la formación

   

 

Programes formatius de l'Hospital universitari de Girona Josep Trueta i places ofertes per al curs 2024-2025

Serveis acreditats Places ofertades 2022-2023

Programes formatius

CATALÁ/CASTELLÀ

Resum especialitats i cronograma de rotacions Protocols de supervisió

Videos testimonials

CATALÀ/CASTELLÀ

Contacta amb nosaltres
Anàlisi clíniques 1

formación análisis clínicos CAT

formación analisis clínicos ESP

resumen análisis clínicos CAT

resumen análisis clínicos ESP

previsualización video

 

 

 

previsualización video 2

labclinic.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 180 607

Anatomia patològica 1

formación anatomía patologica CAT

formación anatomía patológica ESP

resumen anatomía patológica CAT

  resumen anatomía patológica ESP

Portada vídeo hacer el MIR de Anatomía Patológica colgado en YouTube

 

 

 

Portada vídeo hacer el MIR de Anatomía Patológica colgado en YouTube

patologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 272

Anestesiologia, reanimació
i terapèutica del dolor
4

 formación anestesia CAT

formación anestesia ESP

resumen anestesia CAT

resumen anestesia ESP

video anestesia

 

 

 

video 2 anestesia

quirofans.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 226

Angiologia i Cirurgia Vascular 1

  

 

 

vascular.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Aparell Digestiu 1

 formación digesivo CAT

formación digesivo ESP

resumen digesivo CAT

resumen digesivo ESP

formación digesivo

 

 

 

Portada vídep Youtube

digestiu.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 287

Cardiologia 2

formación cardiología CAT  

formación cardiología ESP

resumen cardiología CAT

  resumen cardiología ESP

Portada vídeo cardiología  

 

 

Portada vídeo cardiología

cardio.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 286

Cirurgia General i Digestiva 2

formación cirugía CAT

formación cirugía ESP

resumen cirugía CAT

resumen cirugía ESP

formación cirugía  

 

 

previsualización video

cirurgia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon : 972 940 256

Cirurgia Plàstica i reparadora  

     portada youtube  

    

 

portada youtube

info.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon : 972 940 200

Cirurgia Toràcica 1

 formación cirugía toracica CAT

formación cirugía toracica ESP

resumen cirugía toracica CAT

resumen cirugía toracica ESP

formación cirugía toracica  

 

 

previsualización video

cirtoracica.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Endocrinologia 1

formación Endocrinología CAT

formación Endocrinología ESP

resumen endocrinología CAT

resumen endocrinología ESP

  formación Endocrinología  

 

 

previsualización video

endocrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 225

Farmàcia hospitalària 2

 formación farmacia CAT

formación farmacia ESP

farmacia hospitalaria CAT

farmacia hospitalaria ESP

Portada vídeo FIR Farmacia Hospitalaria en YouTube  

 

 

Portada del vídeo colgado en Youtube sobre realizar el FIR de Farmacia Hospitalaria en el Trueta

farmacia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 274

Ginecologia i obstetrícia 2

 formación ginecología CAT

formación ginecología ESP

resumen ginecología CAT    resumen ginecología ESP

formación ginecología  

 

 

previsualización video

gine.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 235

Hematologia i hemoteràpia 1     formación hematología CAT     formación hematología ESP

resumen hematología CAT

  resumen hematología ESP

Portada vídeo youtube hacer el MIR de Hematología en el Trueta  

 

 

previsualización video

lcasado[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 843

Medicina Intensiva 3

formación medicina intensiva CAT

formación medicina intensiva ESP

medicina intensiva CAT

  medicina intensiva ESP

formación medicina intensiva   

 

 

previsualización video

uci.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 288

Medicina Interna 2

formación medicina interna CAT

formación medicina interna ESP

resumen medicina interna CAT

resumen medicina interna ESP

   formación medicina interna    

 

 

previsualización video

minterna.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 251

Medicina Nuclear 1

 

 

mn.girona.idi[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 251

 

 

 

Medicina del Treball

 

 

 

1

Portada programa formatiu de Medicina del Treball

Portada del programa formatiu de medicina del treball.

 

 

 

 

ubp.girona.ics@gencat.cat
Nefrologia 1

formación nefrología CAT

formación nefrología ESP

resumen nefrología CAT

resumen nefrología ESP

  formación nefrología   

 

 

previsualización video

nefrologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:  972 940 237

Neurocirurgia  

formación neurocirugía CAT

formación neurocirugía ESP

resumen neurocirugía CAT

resumen neurocirugía ESP

    

 

 

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Neurofisiologia clínica 1

portada Neurofisiología CAT

portada Neurofisiología ESP

resumen neurofisiología clínica CAT

resumen neurofisiología clínica ESP

       Portada del vídeo de hacer el MIR de Hematología en youtube    

 

 

Portada del vídeo Hacer el MIR de Neurofisiología clínica en Youtube

     nfc.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 236

Neurologia 2

formación corta neurología CAT

formación corta neurología ESP

resumen neurología CAT

resumen neurología ESP

 

 

 

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Oftalmologia 1

  

 

 

oftalmo.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 21 07 08

Oncologia mèdica 2

formación oncología CAT

formación oncología ESP

resumen oncología CAT

resumen oncología ESP

previsualización video

formación oncología

brugue[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 834

Oncologia radioteràpica 1

formación oncología radioterápica CAT

formación oncología radioterápica ESP

resumen oncología radioterápica CAT

resumen oncología radioterápica ESP

  formación oncología radioterápica                            previsualización video

gtrias[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 825

Otorrinolaringologia  

formación Otorrinolaringología CAT

formación Otorrinolaringología ESP

resumen servicio CAT

previsualización video Otorrinolaringología

previsualitación video 2 Otorrinolaringología

otorrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 200 (demanar pel servei)

Pediatria 4     formación pediatría CAT     formación pediatría ESP

resumen pediatría CAT

resumen pediatría ESP

formación pediatría  

 

 

previsualización video

pediatriah.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 292

Pneumologia 1

formación Neumología CAT

formación Neumología ESP

resumen neumología CAT

resumen neumología ESP

                              

 

pneumo.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Radiologia 4

formación radiología CAT

formación radiología ESP

resumen radiología CAT

resumen radiología ESP

formación radiología

 

 

 

previsualización video

radiologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 200

Traumatologia 2

formación COT CAT

formación COT ESP

resumen COT CAT

resumen COT ESP

formación COT

 

 

 

previsualización video

cot.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon : 972 940 298

Urologia 1

formación Urología CAT

formación Urología ESP

resumen urología CAT

resumen urología ESP

  previsualización video urología

 

 

previsualización 2º video urología

urologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:972 940 254

Infermeria obstètric-ginecològica 4

formación comadronas CAT

formación matronas ESP

resumen comadronas CAT

resumen comadronas ESP

formación comadronas

 

 

 

previsualización video

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 203

Infermeria pediàtrica 2

formación enfermería pediátrica CAT

formación enfermería pediátrica ESP

resumen enfermería pediátrica CAT

resumen enfermería pediátrica ESP

formación enfermería pediátrica

 

 

 

previsualización video

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 203

 
Infermeria Del Treball 1

 

 

 

 

 

 

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 203

URGÈNCIES

El Servei d'Urgències acull els residents de medicina familiar i comunitària a més dels MIR de la resta d'especialitats del Trueta que hi fan rotacions. Podeu veure en aquests enllaços com és l'experiència del MIR al Servei d'Urgències:


Urgències Generals
Vídeos testimonials CAT / CAST Protocol de supervisió

 

Hospital