Gabinets de proves diagnòstiques

Hi ha diferents serveis que tenen associats uns gabinets on es realitzen proves diagnòstiques de suport a l’especialitat. Aquestes proves es realitzen de manera ambulatòria, malgrat que també pot ser que s’hagin de realitzar durant l’hospitalització. És l'especialista el que demana que es realitzi alguna d'aquestes proves.

Si aquest és el cas, cal que porteu la vostra Targeta Sanitària Individual. Quan arribeu, heu de passar-la pel control d’arribada, és a dir, el lector de targetes que hi ha a la pantalla d'admissió. Cal que seguiu la preparació que us hagi indicat el vostre metge, que així mateix constarà al full de citació que haureu rebut a casa.

Servei d'Al·lèrgia (adults)

L'actov

  • Centre d'Especialitats Güell (Girona)

Carrer Mossèn Joan Pons, 6, 17001 Girona
Correu electrònic: alergia.girona.ics@gencat.cat

  • Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt). Hospital Santa Caterina · Hospital de Dia

C/Doctor Castany s/n · 17190 Salt

 

Servei de Digestiu

Es realitzen a l’Hospital Josep Trueta, planta 5C.

• Endoscòpies: Gastroscòpies i colonoscòpies.
• Proves funcionals digestives
 

Servei de Cardiologia

Es realitzen a l’Hospital Josep Trueta, planta 6C.

• Hemodinàmia
• Proves funcionals: Proves d’esforç, ecocardiogrames, etc..
• Cardiologia pediàtrica
• Marcapassos

Servei de Pneumologia

Es realitzen a l’Hospital Josep Trueta, planta 5C i a la 4C.
• Broncoscòpies (planta 5C)
• Proves Funcionals Respiratòries:

Espirometries complexes (planta 4C)
Espirometries simples (Edifici Consultes Externes -planta 1ª)

 

Servei d'Urologia

Es realitzen a l’Hospital Josep Trueta.

• Proves funcionals: Urodinàmia (Hospital de dia 1ª planta)
• Cistoscòpies i fluxometries (Edifici de Consultes Externes -planta baixa)

 

Servei de Neurofisiologia Clínica

Es realitzen a l’Hospital Josep Trueta, a la planta baixa.

• Electroencefalogrames.
• Electromiografies.
• Potencials evocats.

 

Servei d'Oftalmologia

Es realitzen al CE Güell:

• Proves diagnòstiques: biometries, ecografies, OCT, campimetries, retinografies, refraccions, etc.

• Tractaments: làser Yag, làser Argon.

Es realitzen a l'Hospital Trueta (1ª planta, Hospital de dia):

• Angiografies

 

Servei d'Otorinolaringologia

Es realitzen al CE Güell.

• Audiometries, impedànciometries, potencials evocats acústics.

 

Servei d'Obstetrícia i Ginecologia

Es realitzen a l'edifici de consultes externes de l'Hospital Trueta.

• Ecografies obstètriques i ginecològiques

Hospital