Pla estratègic Hospital Dr. Josep Trueta 2020-2023

La Gerència Territorial de l'ICS Girona i la Direcció de l'Hospital Josep Trueta, en el marc de l'aliança estratègica amb l'IAS, han definit el Pla estratègic de l'Hospital Josep Trueta per al període 2020 - 2023. Aquest Pla estableix un seguit d'objectius i accions que es presenten agrupats per eixos d’actuació:

Professionals treballant amb el DIVASEix. 1: Lideratge i model organitzatiu
Eix. 2: Processos assistencials orientats a les persones
Eix. 3: Professionals
Eix. 4: Sostenibilitat econòmica, mediambiental i social
Eix. 5: Ciutadania, famílies i entorn
Eix. 6: Docència, recerca i innovació
Eix. 7: Infraestructures i equipaments.

 

Amb la finalitat de promoure una millora contínua, el desplegament dels objectius plantejats estarà subjecte a un seguiment i una avaluació periòdiques per valorar si cal afegir noves accions, ampliar terminis de consecució o incorporar altres línies de treball.

 

Hospital