Diàlisi

La diàlisi és un conjunt de tècniques que permet eliminar substàncies tòxiques estranyes presents en la sang o substàncies tòxiques pròpies, retingudes en excés, a conseqüència de la fallida del funcionament dels ronyons, ja sigui sobtada o produïda al llarg de temps. És, per tant, un conjunt de tècniques vitals, perquè permeten sobreviure quasi indefinidament. L'especialitat que tracta els pacients que han de fer tractament amb diàlisi és la nefrologia. A l'Hospital Trueta, el servei està situat a la 7a planta. La Unitat d'Hemodiàlisi disposa de 8 màquines de diàlisi per torn per a pacients crònics, dos per aguts i tres per sèptics. Trobareu més informació sobre el servei a l'apartat de Nefrologia.

La major part de fallides sobtades del funcionament dels ronyons són recuperables a les poques setmanes i permeten que el pacient deixi la diàlisi. La fallida crònica requereix diàlisi una mitjana de tres vegades per setmana, ja sigui de manera indefinida, o fins que es realitzi el trasplantament d’un ronyó.

El pacient crònic en diàlisi pot gaudir d’una qualitat de vida excel·lent. Pot dur una vida laboral normal i les dones -encara que sigui de manera excepcional- poden recuperar fins i tot la capacitat d'engendrar, especialment des que s'ha vençut l'anèmia renal gràcies a les epoetines.

De tota manera, cal que aquest tipus de pacient tingui cura de certes limitacions de caire dietètic. El pacient amb diàlisi crònica ha de prendre poc líquid, gens de sal, poca fruita i poca llet i derivats. Aquesta vigilància permetrà un bon funcionament del cor i conservarà les artèries i els ossos.

Aconseguim tractar satisfactòriament el pacient amb insuficiència renal, tant mitjançant diàlisi com mitjançant trasplantament de ronyó, però cal fer un esforç de prevenció per tal de reduir la freqüència d'aquests tractaments. En aquest sentit, és necessari controlar la tensió, el sucre i vigilar la infecció d'orina. Cal també recordar que quan ja hi ha una lesió en els ronyons cal anar al el nefròleg (que n'és l'especialista) al més aviat possible.

 

Hospital