Serveis Assistencials

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta compta amb els serveis i les especialitats mèdiques i quirúrgiques següents:

Al·lèrgia

Cirurgia Plàstica

Neurocirurgia

Medicina Nuclear

Laboratori Clínic

Cirurgia Toràcica

Nefrologia

Radiologia

 

Anatomia Patològica

Cirurgia Vascular

Neurofisiologia

Rehabilitació

 

Anestèsia i Reanimació

Dermatologia

Neurologia

Reumatologia

 

Banc de Sang i de Teixits (BST)

Digestologia

Obstetrícia i Ginecologia

Unitat de Continuïtat Assistencial

 

Cardiologia

Endocrinologia

Oftalmologia

Unitat d'Expertesa de la Síndrome de Sensibilització Central

 

Cirurgia Cardíaca

Física Mèdica i Protecció Radiològica

Oncologia mèdica (ICO)

Unitat Trànsit

 

Cirurgia General i Digestiva

Farmàcia hospitalària

Oncologia Radioteràpica (ICO)

Urgències

 

Cirurgia Maxil·lo facial

Hematologia clínica (ICO)

Otorrinolaringologia

Urologia

 

Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica

Medicina Interna i Malalties Infeccioses

Pediatria

 

Cirurgia Pediàtrica

Medicina Intensiva

Pneumologia

 

 

Autoritzacions administratives de l'Hospital Trueta

El Decret 151/2017, de 17 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre té per objecte la determinació dels requisits i les garanties tecnicosanitàries mínimes comunes que han de complir els centres i serveis sanitaris de Catalunya per ser autoritzats per prestar la seva activitat.

En aquest enllaç podeu consultar, introduïnt el codi de centre H17001484, les autoritzacions administratives vigents de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Hospital