Anestesia i reanimació

Servei Assistencial

Presentació

Imatge de dos professionals d'anestèsia El servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor és una especialitat medicoquirúrgica que té com a objectius l’estudi, docència, investigació i aplicació clínica en diferents àrees:

-Aplicar tècniques per fer insensible el dolor i protegir el pacient de l’agressió abans, durant i després de qualsevol intervenció quirúrgica, obstètrica, exploracions diagnòstiques i traumatismes.

- Avaluar clínicament el risc perioperatori i optimitzar, si és possible, les seves comorbiditats i malalties de base.

-Protegir al pacient de l’agressió quirúrgica i mantenir, durant el intraoperatori, les funcions vitals i evitar la descompensació o aparició de comorbiditats.

-Mantenir les funcions vitals i l’homeòstasi en qualsevol de les situacions citades anteriorment i en els pacients donants d’òrgans.

-Tractar pacients amb funcions vitals compromeses a causa d’un traumatisme, d’una patologia mèdica i/o quirúrgica, mantenint les mesures terapèutiques fins a superar la situació vital.

-Tractar el dolor agut i crònic de qualsevol etiologia.

 

 Telèfon secretaria:  972 940 226

 Correu electrònic: quirofans.girona.ics[ARROBA]gencat.cat  /  anestesia.girona.ics[ARROBA]gencat.cat
 

 Ubicació:

Segona planta: Àrea quirúrgica, URPA, Reanimació i Secretaria.
Primera planta: Unitat del Dolor.
Pavelló de Consultes Externes (primer pis): Consultes preoperatòries d’anestèsia

Horaris de visites de familiars de malalts ingressats a Reanimació:  Cada dia a les 11h i a les 19h.

Àmbit: 

Hospital