Oncologia radioteràpica (ICO)

Servei Assistencial

Presentació

Foto d'un pacient de ICOEl Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta-Institut Català d’Oncologia de Girona va iniciar la seva activitat com a Servei l’any 2003. Amb dependència directa de la direcció general i presidencial de l’Institut Català d’Oncologia.

La Unitat Docent d’Oncologia Radioteràpica és la responsable, conjuntament amb la Unitat Docent d’Oncologia Mèdica, de l’estudi i tractament de les malalties oncològiques. L’oncòleg radioterapeuta ha de tenir els coneixements teòrics i pràctics de les corresponents tècniques diagnòstiques i terapèutiques . Tanmateix, ha de conèixer i saber manejar els processos propis de la malaltia oncològica així com de les complicacions derivades de llurs tractaments.

Per a dur a terme la seva activitat, el servei disposa de:

  • 3 Acceleradors Lineal (adquirits els anys 2002, 2006 i 2011).
  • Radioteràpia Superficial XStrahl-100 (2012).
  • TAC (2010).
  • Xarxa integrada Sistema Aria amb 17 estacions.
  • Somavision amb tres estacions.
  • Sala per ingrés de pacients.

La seva activitat assistencial es desenvolupa també a l'Hospital de Dia de Radioteràpia, ubicat a la planta -1 de l’edifici ICO junt amb les unitats de tractament, a quatre consultes externes situades a l'edifici ambulatori de l'Hospital Trueta i a la mateixa planta -1 de l'edifici ICO, i dos llits a la planta d'hospitalització  vuitena A.

A les Consultes externes es visiten setmanalment tots els pacients en curs de tractament i visites de llarg termini per seguiment i avaluació de toxicitats dels pacients que han finalitzat els tractaments. La radioteràpia es dóna a l'àrea de tractament, dotada de tres acceleradors lineals ubicats en tres sales, que acullen aproximadament uns 120 pacients al dia.

 

Àmbit: 

Hospital