Neurocirurgia

Servei Assistencial

Presentació

Servei de NeurocirurgiaEl Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari  Doctor Josep Trueta de Girona, situat a la 7ª planta B, comença el seu funcionament al novembre de 1986. La seva missió és el tractament integral de la patologia quirúrgica craniocerebral i medul·loespinal. Des dels seus inicis, l'oferta assistencial va anar incrementat de forma progressiva i raonada, augmentant també el seu equipament. A dia d'avui, la cartera de productes ofertada inclou pràcticament la totalitat de les patologies neuroquirúrgiques i el servei està dotat d'un equipament tècnic equiparable a qualsevol servei neuroquirúrgic d'un hospital terciari.

Dins la pròpia estructura assistencial com a servei neuroquirúrgic s'ha desenvolupat una Unitat de Columna capaç d'atendre gairebé la totalitat de la patologia del raquis relacionada més directament amb l'especialitat neuroquirúrgica; la Unitat és capdavantera dins de tot l'Estat Espanyol en determinades tècniques quirúrgiques sobre el raquis cervical alt, essent centre de referència docent per a aquestes. En aquest sentit, metges residents d'altres especialitats i fins i tot d'altres centres hospitalaris efectuen rotacions al Servei de Neurocirurgia. 

La Unitat de Columna del Trueta està reconeguda, des de fa més de 15 anys, com a pionera en tècniques innovadores referents en aquesta patologia, desenvolupant noves tècniques i amb visió de futur.

La nostra meta i el nostre futur es troba en oferir una assistència neuroquirúrgica completa, amb un producte totalment equiparable tant en la seva qualitat de procés com en el seu resultat, als millors centres neuroquirúrgics del nostre país. Per assolir aquest objectiu és important que oferim una activitat assistencial de màxima qualitat i que, paral·lelament, es porti a terme una activitat docent i investigadora.

Ubicació del servei: 7 planta B
Telèfon: 972940262
Correu electrònic secretaria: neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat
Horari d'informació mèdica:  cada dia a les 12h.
 

Àmbit: 

Hospital