Ginecologia i Obstetrícia

Servei Assistencial

Presentació

Professional del servei de Ginecologia i Obstetrícia amb el nadó d'una pacient.

El servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Institut Català de la Salut a Girona és el servei de referència per a la patologia obstètrica i ginecològica de complexitat de la Regió Sanitària de Girona.

Està integrat dintre de la Direcció Clínica d’Obstetrícia i Ginecologia del Gironès i Pla de l’Estany i format per un equip de professionals que treballa tots els nivells assistencials, des de la promoció de la salut de la dona i la prevenció de malalties al tractament de tots els processos fisiològics (com l’embaràs, part i puerperi) i patològics. Treballem, per tant, al nivell assistencial de primària, al dispositiu assistencial de l’ASSIR del Gironès i Pla de l’Estany, i a l’hospital de referència, l’hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

El servei està estructurat en 2 seccions: la secció d’obstetrícia i la secció de ginecologia.

El Servei està ubicat a la 4ª planta de l'Hospital, zona A
Secretaria de Ginecologia i Obstetrícia: 972 940 235
Correu electrònic: gine.girona.ics@gencat.cat

Àmbit: 

Hospital