Unitat de Patologia Mamaria

La nostra Unitat de Patologia Mamària (UPM), està formada per diferents professionals de diversos serveis i realitza a l’hospital  tota l’activitat assistencial per al diagnòstic i tractament de la patologia de la mama i especialment del càncer de mama. El nostre model de treball s’ajusta al model definit per EUSOMA (EuropeanSociety of BreastCancerSpecialists) i el Parlament Europeu segons el qual recomana que el càncer de mama sigui diagnosticat i tractat en centres o unitats especialitzades i específicament dedicades a aquesta finalitat.

La Unitat de patologia mamària ha estat reconeguda per la Sociedad Española de Senología i Patologia Mamaria (SESPM) com a Unitat de Patologia Mamaria Acreditada, des del 2013 i per la Societat Internacional de Sinologia ( SIS) des del 2021 i reacreditada per la mateixa Societat el 2022.

La nostra finalitat es proporcionar una assistència de qualitat a les pacients amb càncer de mama, des del diagnòstic i tractament a les tasques de prevenció, valoració de risc i suport psicològic.

Qui som?

El procés assistencial en patologia mamària i càncer de mama està formada per diferents àrees assistencials totes elles localitzades físicament al nostre hospital.

Està constituïda per quatre facultatius dels Serveis de Ginecologia i Obstetrícia i de Cirurgia General, acreditats i amb experiència en Sinologia i Cirurgia Mamària. L’activitat d’aquests especialistes  és pràcticament  exclusiva dins de la UPM . Els facultatius adscrits del nostre servei són el Dr Miguel Alonso Ruano ( coordinador de la Unitat) i la Dra Ester Vila Camps.

Nosaltres  assumim la gestió clínica dels casos de càncer de mama i de la patologia mamaria benigna, l’assistència ambulatòria a Consultes Externes, el tractament quirúrgic i posterior seguiment dels nostres pacients.

Què oferim?

Oferim a les nostres pacients una “atenció integral” de la seva malaltia mamaria  i en un únic espai físic anomenat UNITAT FUNCIONAL DE CANCER DE MAMA, ubicada al la primera planta del nostre centre. Aquesta atenció integral inclou la totalitat de tècniques diagnòstiques, tractaments quirúrgics, mèdics i radioteràpics conjuntament amb la resta d’especialistes que formen la Unitat

Com accedir a la Unitat de patologia mamària?

Les pacients del nostre àrea sanitària poden accedir a la UPM per 3 vies diferents.

1. Circuit estàndard, son les pacients derivades des de atenció primària.
2. Circuit de Diagnòstic Ràpid: El Circuit de Diagnòstic Ràpid està dissenyat per optimitzar i agilitzar el procés diagnòstic en cas manifestacions clíniques amb risc d’associació a malignitat.
3. Unitat Funcional de càncer de mama : En aquest circuït hi accedeixen totes les pacients amb un diagnòstic confirmat de càncer mamari i són valorades i visitades el mateix dia i al mateix espai físic per tots els professionals implicats (cirurgians, cirurgians plàstics, oncòlegs mèdics i radioterapeutes, infermeria i radiodiagnòstic). D’aquesta manera es planifica una estratègia terapèutica conjunta amb un sol dia de visita. Per la Unitat funcional també hi poden accedir pacients d’altres àrees sanitàries derivades per un motiu específic.

L’equip està format per:

  • Dr Miquel Alonso (Coordinador de la Unitat. Especialista en Ginecologia i Obstetrícia)
  • Dra Ester Vila (Especialista en Ginecologia i Obstetrícia)
  • Dra Eva Artigau (Especialista en Cirurgia General i Digestiva)
  • Dra Georgina Ferret (Especialista en Cirurgia General i Digestiva)
Hospital