Unitat de Continuïtat Assistencial Social i Sanitària

Servei Assistencial

Presentació

La UCA és una unitat funcional que té com funció principal coordinar i integrar l’atenció especialitzada, l’atenció primària i els centres sociosanitaris entre els diferents professionals i serveis, per tal de millorar l’articulació del contínuum assistencial amb la finalitat de respondre a la complexitat dels problemes de salut, des de la vessant del diagnòstic, del tractament, de les cures i de l’educació, així com, dels problemes socials del pacient i la seva família.

Aquesta unitat està liderada per diferents professionals que comparteixen coneixements, experiències i formacions diferents per tal d’obtenir un resultat que ajudi a la gestió integral del pacient i la presa de decisions davant de les situacions complexes sociosanitàries.

La UCA està situada en la 9º planta de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta e integra diferents subunitats:

  • Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS).
  • Unitat de Treball Social (UTS).
  • Infermeres especialitades:
  • Infermeres Estomaterapeutes / Estomateràpia
  • Infermera de Cures i Ferides Complexes.
  • Infermera d’Otorrinolaringologia.
  • Infermeres de malaltia  Respiratòria crònica i ventilació mecànica no invasiva.
  • Infermeres d’Insuficiència Cardíaca

 

Unitat de Treball Social (UTS)

Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS)

Infermeres especialitzades

 

Àmbit: 

Hospital