Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS)

Des de la UFISS es realitza dos tipus d’activitat:

  • Assessora, és a dir, s’atenen les consultes dels professionals de la salut i professionals socials per afavorir la comunicació entre professionals que intervenen o no en el procés de continuïtat assistencial per tal de recercar els recursos i les possibles solucions.
  • Assistencial caracteritzada per la captació de les diferents situacions de complexitat de manera proactiva per tal d’identificar les persones que requereixen d’ajuda, amb els seus problemes de salut i social, planificar els diferents serveis sanitaris i socials i determinar els recursos necessaris. Per tant, entenen la captació proactiva com el procés d’identificació de persones en situació d’un problema de salut de complexitat o no, amb risc i/o fragilitat amb alta dependència o bé amb una problemàtica social que requereix de seguiment i/o una vigilància del seu estat de salut o de cures, problema social.

La població a qui ofereix serveis és:

  • Pacient crònic complex (PCC) com el Pacient en Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA)
  • Pacients neurològics
  • Pacients d’alta fragilitat geriàtrica
  • Pacients amb continuïtat de cures complexes
  • Pacients dependents per manca de suport i dèficit de capacitats
  • Pacients amb problemàtica social del pacient i del seu entorn familiar