La Regió Sanitària Girona amplia la capacitat de llits per atendre els pacients amb Covid19 en situació crítica

Una infermera adaptant l'Hospital de Dia Polivalent per acollir llits crítics

L’Hospital Trueta ha destinat a atendre pacients de la pandèmia la majoria de llits de pacients crítics de què disposa i ha adaptat nous espais per ampliar la seva capacitat d’atenció d’aquest tipus de pacient

Tots els hospitals comarcals han fet adaptacions internes per poder adequar llits per poder atendre els pacients que revesteixin més gravetat

Durant els darrers dies a la Regió Sanitària Girona, seguint la línia de tot Catalunya, s’ha experimentat un creixement de casos de pacients amb Coronavirus SARS CoV-2, molts dels quals en estat greu, amb necessitat de ventilació mecànica invasiva.

La gestió de l’atenció als pacients crítics recaurà al Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que controlarà a quin dispositiu s’ingressa cada pacient. A la demarcació es disposa de llits de crítics al mateix Hospital Trueta, a l’Hospital Santa Caterina de Salt i a la Clínica de Girona.

A part dels llits de la UCI, el Trueta també destina a l’atenció als pacients crítics els llits de la Unitat Coronària i els de semicrítics de la Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures. Els pacients crítics que no estiguin afectats pel coronavirus, s’ingressaran a la Unitat de Reanimació, per tal de preservar l’àrea quirúrgica de possibles contagis.
 
Per fer front a aquest increment de pacients crítics, el Trueta ha reconvertit  l’Hospital de dia polivalent i l’Hospital de dia d’endocrinologia en un espai per atendre aquest tipus de pacients. A més, té definit un pla per anar adaptant nous espais per acollir pacients crítics, en cas de necessitat i segons la disponibilitat de personal i de l’equipament sanitari necessari per a la correcta atenció, com ara respiradors.

Els hospitals comarcals també han fet les seves adaptacions internes, per tal de poder atendre pacients més greus, l’atenció dels quals recaurà principalment als professionals d’anestesiologia i d’urgències, que treballaran conjuntament. Així, s’ha establert un sistema de suport telefònic a càrrec dels metges intensivistes del Trueta als hospitals comarcals.

A l’Hospital de Palamós s’ha habilitat l’espai de l’Hospital de Dia Quirúrgic, amb  boxos individuals, per atendre els pacients amb COVID19 que estan més greus.
    
A l’Hospital de Figueres s’estan fent obres per reconvertir boxs de la Unitat de Monitorització d’Urgències per poder atendre els pacients que requereixen  tractaments amb aerosols o ventilació mecànica no invasiva. Aquestes mateixes adaptacions s’estan fent a dues habitacions que fins ara es destinaven a realitzar polisomnografies.  A més, a la Unitat de Monitorització s’han reordenat els espais per, si és necessari, poder atendre pacients crítics intubats.

Als hospitals de Blanes i de Calella s’ha preparat la zona de reanimació dels dos centres per destinar-hi quan sigui necessari els pacients que estiguin més greus. Els professionals de l’equip d’anestèsia s’incorporaran a l’equip d’urgències per poder donar resposta al nombre de pacients crítics que puguin anar arribant.

A l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa s’han habilitat llits a l’àrea de Reanimació postquirúrgica per atendre pacients en situació més complexa. L'atenció d'aquests pacients l’assumirà el Servei d'Anestèsia.

A l’Hospital de Campdevànol s’han adaptat llits a l’Àrea de Reanimació, per atendre possibles pacients crítics.

Al Santa Caterina, on ja hi ha una unitat de crítics, han potenciat l’atenció al pacient semicrític. En aquest sentit, s’han reconvertit les àrees d’observació del servei d’urgències en zona d’atenció de pacients semicrítics, mentre que l’atenció urgent al pacient amb problemes respiratoris s’ha habilitat als boxs d’urgències psiquiàtriques, que s’han traslladat a un altre espai. També s’ha habilitat l’hospital de dia com a àrea de suport al servei d’urgències i observació, amb un àrea boxos dedicada al pacient semicrític.

Atenció als pacient no crítics

Pel que fa a la resta de pacients positius en COVID 19 que no requereixen una vigilància intensiva, cada centre ha fet les seves pròpies adaptacions internes, sobretot sectoritzant espais (tant l’atenció a urgències com l’hospitalització) per tal que els pacients positius i els negatius estiguin en diferents àrees. Els centres  tenen previstos els seus respectius plans per anar ampliant les zones d’hospitalització de pacients amb Covid19 en cas de necessitat, i en algunes comarques s’està en converses amb hotels de la zona per si fos necessari derivar usuaris de residències i destinar aquests centres a l’ingrés de pacients no greus.  

Reorganització dels professionals

Aquesta adaptació interna que han fet els centres pel que fa a l’utilització dels llits, ha fet que també s’hagin hagut de reorganitzar les plantilles de professionals i formar-los  en alguns casos, per a les noves funcions que previsiblement els tocarà assumir.  

Al Trueta s’ha definit un pla de contingència per tal que metges d’altres especialitats puguin ajudar els serveis de Medicina Interna, Medicina Intensiva, Urgències i Pneumologia en el maneig dels pacients amb COVID 19. Així, per a l’atenció al pacient crític (COVID i no COVID) l'UCI compta amb el suport dels serveis de Cardiologia i Anestesiologia. Per la seva banda, els servei de Medicina Interna, Pneumologia i Urgències reben des d’avui recolzament per fer assistència directa dels professionals d’uns determinats serveis, mentre que la resta d’especialitats donen recolzament assumint labors de suport no directament assistencial però que són vitals perquè aquests serveis puguin continuar treballant.

El Trueta ha adaptat l'Hospital de Dia Polivalent per acollir pacients crítics   Un dels llits habilitats amb els monitors per controlar els pacients crítics

HOSPITAL
Dilluns, 23 Març 2020

Tags: