regió

La Regió Sanitària Girona amplia la capacitat de llits per atendre els pacients amb Covid19 en situació crítica

L’Hospital Trueta ha destinat a atendre pacients de la pandèmia la majoria de llits de pacients crítics de què disposa i ha adaptat nous espais per ampliar la seva capacitat d’atenció d’aquest tipus de pacient

Tots els hospitals comarcals han fet adaptacions internes per poder adequar llits per poder atendre els pacients que revesteixin més gravetat

Àmbit: 

HOSPITAL

Tags: 

Subscribe to RSS - regió