Formació especialitzada

L'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta té una llarga trajectòria docent que es remunta a l'any 1978. Actualment podem oferir places de formació en 23 especialitats hospitalàries i medicina familiar i comunitària: Cirurgia General i Digestiva, Anatomia Patològica, Hematologia, Medicina Interna, Pneumologia, Medicina Intensiva, Traumatologia, Neurologia, Anestèsia i reanimació, Radiologia, Oncologia mèdica, Ginecologia i obstetrícia, Pediatria, Endocrinologia, Cardiologia, Neurocirurgia, Anàlisis Clíniques, Nefrologia, Aparell Digestiu, Cirurgia Toràcica, Farmàcia, Oncologia Radioteràpica i Neurofisiologia Clínica.

Avui en dia hi ha 135 residents a les diferents especialitats amb acreditació docent (MIR, LLIR, FIR i des del  curs 2014-2015 també Infermeres Internes Residents especialitzades en Pediatria (IIR). També cal destacar el gran nombre de residents d'altres centres que vénen a fer estades formatives, tant de centres espanyols com de centres estrangers.

Per tal d’acollir i organitzar el programa formatiu de les diferents especialitats, hi ha 35 tutors hospitalaris (32 per a les especialitats mèdiques, 2 per a les llevadores i 1 per infermeria pediàtrica) i dos coordinadors hospitalaris de medicina familiar i comunitària. Aquests tutors són els que acompanyen als residents durant la seva etapa formativa. 

A més, el Trueta també acull infermeres que fan el practicuum de postgrau, la majoria de les quals del Curs de postgrau de cures d’infermeria en el malalt crític de la UdG.

 

Hospital