Per incorporar-se a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

9/05/2023 L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei de Cirurgia General, via MIR.

14/04/2023 L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei de Cirurgia Maxil·lofacial, via MIR.

07/11/2022 L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per al servei de Medicina Interna, via MIR.

28/10/2022 Anunci de treball facultatiu/va adjunt/a per al servei d'Aparell Digestiu

06/10/2022 Anunci per a la cobertura de 4 llocs d’infermeria per al bloc quirúrgic Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Girona

26/08/2022 L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al Servei de Rehabilitació

26/08/2022 L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al Servei d'Urologia

09/05/2022 Convocatòria per a la Selecció d’un/a Tècnic/a de qualitat Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

26/04/2022 L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir dos llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei de Medicina Intensiva, via MIR.

12/04/2022 L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir tres llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per al servei d’ Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

28/03/2022 L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc de treball de Tècnic/a de gestió per a la Direcció econòmica i financera

09/03/2022 Anunci per a un lloc de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial Unitat de manteniment de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona

08/03/2022 Anunci per a la designació de les funcions d’un/a Embriòleg/a Clínic/a responsable del laboratori de reproducció humana assistida de l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona

03/02/2022 L’Hospital Trueta necessita cobrir tres llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per al servei d’ Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

15/12/2021 Lloc vacant de treball de facultatiu/va adjunt/a per integrar-se al servei Cirurgia Vascular

13/12/2021 Selecció d’un/a Cap d’Unitat del Servei de Manteniment de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Termini sol·licituds: 23 de desembre de 2021

17/11/2021 Provisió d’una posició de Directora/r Clínica/c de la Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l’IDI · Girona

20/10/2021 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a per integrar-se al servei d’Oftalmologia

15/10/2021 Anunci per cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per integrar-se al servei d’Urologia

15/10/2021 Anunci per cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a subespecialista en Urologia Funcional

14/09/2021 Director/a de Serveis Generals de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

10/09/2021 Anunci per cobrir una plaça de facultatiu/va adjunt/a subespecialista en Urologia Funcional per integrar-se a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Girona

06/09/2021 Anunci per cobrir una plaça de facultatiu/va adjunt/a especialista per integrar-se al Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Girona

06/09/2021 Anunci per cobrir una plaça de facultatiu/va adjunt/a al Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Girona

21/07/2021 Anunci per a la cobertura d’Infermeria quirúrgica Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Girona

08/07/2021 La Gerència Territorial de Girona necessita cobrir un lloc de treball de graduat/ada o diplomat/ada sanitari/ària en infermeria del treball

07/07/2021 L’Institut Català de la Salut i l’Institut d’Assistència Sanitària a Girona necessita cobrir un lloc vacant de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista, via MIR per integrar-se al servei de Reumatologia

11/06/2021 L’Hospital Trueta Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei d’Oftalmologia, via  MIR

24/05/2021 Anunci d'un lloc de treball de facultatiu/va adjunt/a per al servei de Medicina Interna

10/03/2021 Anunci d'un lloc de treball de graduat/ada o diplomat/a sanitari/ària en infermeria

04/03/2021 Oferta d'un lloc de treball de facultatiu/va especialista en Medicina Preventiva

04/03/2021 Anunci de dos llocs de treball de facultatiu/va adjunt/a per al servei d'Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor

01/03/2021 Anunci de dos llocs de treball facultatiu/va adjunt/a per al servei de Medicina Intensiva de l'hospital Dr. Josep Trueta

10/12/2020 Oferta d'un lloc de treball per a un/a especialista en Medicina Preventiva de l'hospital Dr. Josep Trueta

12/03/2020 Anunci d'un lloc de treball de la categoria d’Arquitecte/a Tècnic/a per a la Unitat de Manteniment de l’hospital Trueta de Girona

10/12/2019 L’Hospital Trueta de Girona necessita cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per integrarse al servei de Rehabilitació

28/11/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir una plaça de facultatiu/facultativa especialista en Dermatologia

18/10/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball eventual de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei d'Obstetrícia i Ginecologia

18/10/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei de Medicina Interna via MIR

12/08/2019 Anunci per a la cobertura d'un/a Cap d'Estudis de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

05/08/2019 Anunci per a un lloc de treball eventual de tècnic/a Grup A per al Servei de Farmàcia

22/07/2019 Diligència del resultat provisional de la fase d'entrevista i valoració curricular de la convocatòria de tècnic/a jurista

04/07/2019 Diligència de l'òrgan tècnic de selecció del resultat de la prova de coneixements de la convocatòria d'un tècnic/a jurista. Termini d'al·legacions: del 5 de juliol fina al 18 de juliol.

02/07/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Anestesiologia i Reanimació

02/07/2019 Facultatiu/va adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències a l'Hospital Trueta

12/06/2019 Anunci i diligència de la convocatòria de tècnic jurista ICS Girona

29/05/2019 L’Hospital Dr. Josep Trueta necessita cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per integrar-se al servei de Rehabilitació a jornada completa

20/05/2019 Facultatiu/va adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències a l'Hospital Trueta

22/03/2019 Llicenciat en dret Direcció Econòmic Financera de la Gerència Territorial ICS Girona

22/03/2019 Convocatòria Tècnic/a Jurista Assessoria Jurídica Gerència Territorial ICS Girona

18/02/2019 Convocatòria per a l'assignació de les funcions d'un lloc vacant de cap de servei del Servei d'Oftalmologia a l'Hospital Trueta

29/01/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Anestesiologia i Reanimació

28/01/2019 L’ICS-IAS necessita cobrir dos llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Neurologia. Contracte de treball a jornada completa, incorporació immediata

02/01/2019 L’Hospital Trueta necessita cobrir tres llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per integrar-se al servei d’Urgències. Jornada completa, incorporació immediata

21/12/2018 L’ICS-IAS necessita cobrir dos llocs de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Neurologia

21/11/2018 L'Hospital Trueta busca cobrir un lloc de treball de facultatiu/va especialista en Aparell Digestiu amb formació generalista i capacitat per fer endoscòpia diagnòstica. Jornada completa

14/11/2018 L'Hospital Trueta busca cobrir un lloc de treball de facultatiu/va especialista en Anestesiologia i Reanimació a jornada completa

13/08/2018- L'Hospital Trueta busca facultatiu/va per integrar-se al servei de Rehabilitació a jornada completa.

18/08/2017-  El Trueta busca un facultatiu/facultativa especialista en cirurgia pediàtrica a jornada completa més guardias i possibilitat d'interinitat. Vegeu anunci

07/08/2017- Provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista. Vegeu convocatòria de places (35 places de diferenrs especialitats)

11/01/2017 - L'Hospital Trueta busca cobrir una plaça de facultatiu/facultativa especialista en Anestesiologia i Reanimació

4/01/2017 - L'Hospital Trueta busca facultatius/ves especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

HOSPITAL

 

Hospital