Trenta nens operats d’urgència en els tres primers mesos d’implantació de la guàrdia de 24 h de cirurgia pediàtrica a l’Hospital Trueta

un infant ingressat a l'Hospital Trueta

L’atenció continuada es va posar en marxa el 2 de novembre, després de la incorporació d’una cirurgiana al Servei i d’un altre metge per a les guàrdies

El 2 de novembre de 2015 es va posar en marxa la guàrdia localitzada de 24 h/365 dies l’any de cirurgia pediàtrica a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que dóna atenció a tota la Regió Sanitària de Girona. En aquests tres primers mesos d’atenció continuada s’han realitzat trenta intervencions quirúrgiques d’urgència, el 50% de les quals s’han fet a infants menors de tres anys. Tres dels pacients, a més, van ser nounats i, en un cas, atesa la seva gravetat i inestabilitat clínica, va ser necessari realitzar l’operació dins el mateix Servei de Neonatologia.

 

La posada en marxa de l’atenció continuada de cirurgia pediàtrica a l’Hospital Trueta ha anat lligada a la incorporació d’una nova cirurgiana pediàtrica al Servei, que des del mes d’octubre passat està format per quatre professionals. També s’ha contractat el suport d’un professional específicament per a les guàrdies.   

A més de les operacions quirúrgiques pròpiament dites, durant aquests tres mesos, els cirurgians pediàtrics també han atès 109 consultes d’urgències, de nounats i de la planta d’hospitalització de pediatria. A part d’aquesta activitat, també han donat suport al Servei de Neonatologia en temes tècnics, sondatges o gastrostomies, entre d’altres.  

D’altra banda, els esforços fets pel centre i, en concret, pel Servei de Cirurgia Pediàtrica per reduir la llista d’espera quirúrgica han aconseguit situar-la en la mateixa situació que l’any 2010- 2011, ja que en data 4 de febrer de 2016 hi havia 333 nens pendents d’una operació no urgent. Al setembre de 2014 la xifra havia arribat a ser de 540 nens en llista d’espera quirúrgica, de manera que s’ha aconseguit reduir-la un 39% en setze mesos. L'esforç s'ha centrat a operar els pacients que feia més temps que estaven en llista.

Cal tenir en compte que des de novembre de 2014 el Servei de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Dr. Josep Trueta assumeix també les operacions dels pacients de l'Hospital de Santa Caterina, en el marc de l'aliança estratègica de l'ICS i l'IAS. L’Equip de Cirurgia Pediàtrica va realitzar el 2015 un total de 576 operacions.

HOSPITAL
Dijous, 11 Febrer 2016