L’Hospital Trueta implementa una nova tècnica de biòpsia pulmonar per congelació que evita la cirurgia oberta de tòrax

Realització de la primera criobiòpsia a l'Hospital Dr. Josep Trueta

La primera criobiòpsia a la Regió Sanitària de Girona s'ha realitzat aquesta setmana, i es preveu que se'n faran un centenar cada any

Un equip del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i del Santa Caterina de Salt ha dut a terme aquesta setmana la primera criobiòpsia transbronquial, una innovadora tècnica que ha permès extreure teixit pulmonar d’un pacient a partir d’un sistema de congelació. Un dels principals avantatges d’aquesta tècnica és que evita la cirurgia oberta de tòrax, ja que permet obtenir una mostra de teixit prou gran i de molta qualitat.

Aquesta biòpsia, que fins ara no s’havia realitzat mai a la Regió Sanitària de Girona, es fa per via endoscòpica introduint una sonda que arriba als bronquis i a l’interior del pulmó i permet congelar una part del teixit amb una descàrrega controlada de fred (a -80º C) durant tres segons, abans d’extreure’n la mostra.

Amb aquest procediment s’obté un fragment d’entre 10 i 16 mil·límetres, molt més que els 5 mil·límetres que s’extreuen amb les biòpsies transbronquials convencionals, i amb la particularitat que la mostra conserva el 100% de la seva estructura original.

En la realització de la prova hi intervenen professionals dels serveis de Pneumologia, Anestèsia i Infermeria i, després, el Servei d’Anatomia Patològica analitza les mostres obtingudes.

La criobiòpsia és una tècnica molt menys agressiva per al pacient, amb menor risc de complicacions i amb millors resultats diagnòstics. A partir d’ara, l’Hospital Trueta té previst realitzar cada any gairebé un centenar de criobiòpsies transbronquials en malalties pulmonars intersticials difuses, la principal indicació per a aquesta tècnica. Es tracta d’una lesió que provoca la inflamació i cicatrització dels pulmons. S’han identificat més de 150 causes que la provoquen, i al nostre territori les més habituals són la repetida inhalació de pols orgànica en el cas dels grangers i els treballadors del suro, dues activitats laborals molt practicades a la Regió de Girona. Els pacients poden arribar a desenvolupar una insuficiència respiratòria que pot ser mortal, especialment si els casos no es diagnostiquen i tracten a temps.

Fotografies per descarregar
Realització de la primera criobiòpsia a l'Hospital Dr. Josep Trueta
Administració de l'anastèsia local en el transcurs de la intervenció

HOSPITAL
Divendres, 29 Gener 2016