Instal·len al Trueta un nou aparell que permet fer diagnòstics amb molta més precisió ja que integra en un sol equip una gammacàmera i un equip de tomografia computada

Nou aparell que permet fer diagnòstics amb molta més precisió

És el primer equipament amb aquestes prestacions que s’instal·la a Catalunya i suposarà un gran avenç en el camp del diagnòstic per la imatge a la Regió Sanitària de Girona

L’SPECT/TC permet estalviar proves, temps d'espera als pacients, i també afinar molt més en el diagnòstic gammagràfic

Entre altres millores, ha permès implementar la tècnica del gangli sentinella en els tumors de cavitat oral, cosa que evita la realització de buidaments cervicals

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ha instal·lat un nou equipament diagnòstic d’última generació a la Unitat de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.  Es tracta d’un SPECT/TC diagnòstic, un equipament híbrid que integra en un mateix aparell una gammacàmera i un equip de tomografia computada (TC) multitall, dotat de vuit files de detectors. És el primer aparell amb aquestes prestacions que s’instal·la a Catalunya i suposarà un gran avenç en el camp del diagnòstic per la imatge a la Regió Sanitària de Girona.

Les tècniques híbrides SPECT/TC tenen com a gran avantatge la capacitat de poder obtenir de manera simultània la informació funcional (que aporta la  gammagrafia) i la informació anatòmica (que aporta la TC multitall).  Tot això permet augmentar molt la capacitat de detecció de malaltia, la capacitat d’orientar correctament el diagnòstic d’una troballa anòmala i d’incrementar així l’exactitud diagnòstica que poden aportar aquestes tècniques per separat.

El nou equip permet reduir proves i temps de demora, ja que amb una sola sessió es realitza una gammagrafia i una TC. Fins ara, el pacient es feia la gammagrafia i, sovint, aquesta evidenciava la necessitat de fer-li una TC per concretar el diagnòstic, que es retardava unes setmanes més.

L’SPECT/TC serà utilitzat sobretot en el camp de l’oncologia (detecció de tumors i les seves metàstasis), en el camp de la patologia osteoarticular (diagnòstic d’infeccions, artropaties, problemes amb implants metàl·lics, fractures ocultes, etcètera) i en el camp de la cardiologia (per millorar el rendiment diagnòstic dels estudis de perfusió miocardíaca en els pacients amb sospita o diagnòstic de cardiopatia isquèmica).

Les majors possibilitats diagnòstiques que aporta l’SPECT/TC suposaran un impacte important en el maneig dels pacients, que modificarà i millorarà alguns dels actuals protocols i algoritmes diagnòstics de l’Hospital. L'arribada d'aquest nou aparell ha permès, per exemple, implementar la tècnica del gangli sentinella en els tumors de cavitat oral, cosa que ha evitat en moltes ocasions la realització de buidaments cervicals innecessaris.

Aquest nou equipament potenciarà el treball en equip d'especialistes de medicina nuclear i d’especialistes de radiologia, que implementaran protocols comuns i analitzaran de manera conjunta les troballes. Això reduirà el nombre d’estudis no concloents, ja que estalviarà proves innecessàries per als pacients i reduirà el temps per arribar al diagnòstic final.

El nou equipament pot funcionar com una gammacàmera convencional (amb capacitat per fer qualsevol exploració gammagràfica de manera aïllada), com si fos un aparell de TC diagnòstic independent i com un equip híbrid (amb capacitat de realitzar i fusionar ambdues tècniques en una sola exploració). La gammacàmera és un aparell detector capaç de transformar en imatges tridimensionals la informació que ens aporta la distribució corporal d’un isòtop radioactiu administrat prèviament al pacient. La TC emet un feix de raigs X que travessa el pacient, i que permet crear reconstruccions amb imatges tridimensionals d’una gran resolució anatòmica.

S’estima que el nou equipament realitzarà prop de 4.000 exploracions l’any i suposarà per a l’IDI una inversió de 1.068.916 euros per als propers 6 anys.

Fotografies per descarregar

El nou aparell en funcionament a la Unitat de Medicina Nuclear
El nou aparell en funcionament a la Unitat de Medicina Nuclear II
Els especialistes en Medicina Nuclear i Radiologia fan l'estudi de les proves
 

 

HOSPITAL
Divendres, 4 Desembre 2015