La Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures del Trueta atén més de 1.700 pacients durant el seu primer any de funcionament

Una professional d'infermeria fa cures a un pacient ingressat a la UPIC

Els 25 llits del nou espai, que aposta per la millora de la qualitat assistencial i la seguretat clínica dels pacients potencialment greus, han tingut una alta ocupació

Aquest mes es compleix un any de l’entrada en funcionament de la Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures (UPIC) a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que ha atès més de 1.700 pacients durant aquests primers dotze mesos. La UPIC està situada a la cinquena planta del centre hospitalari i disposa de 25 llits, que han tingut una alta ocupació, amb una estada mitjana d’entre tres i cinc dies per persona.

La finalitat d’aquesta Unitat és millorar l’atenció als pacients, diferenciant-la segons els nivells de cures i augmentant la capacitat de resolució hospitalària en l’atenció als malalts aguts complexos i d’alta dependència de cures d’infermeria. Sis dels llits de la Unitat es destinen  als malalts neurològics, un col·lectiu que ha aportat una mitjana de 46 pacients cada mes.

La majoria d’ingressos a la UPIC, però, prové directament dels quiròfans i de la Unitat de Reanimació (un 45% del total d’ingressos), seguits dels que arriben del Servei d’Urgències un cop han estat estabilitzats (23%) i dels ingressos que surten de la Unitat de Cures Intensives (17%). És precisament aquesta atenció als pacients postcrítics, una de les motivacions de la creació de la UPIC, que és atesa per professionals de medicina dels diversos serveis i d’infermeria experimentats sobretot en cures d’alta intensitat i complexitat. Aquest fet ha permès una atenció coordinada i centrada en les necessitats assistencials dels pacients aguts complexos amb malaltia greu, sigui quina sigui la seva procedència.

L’alta complexitat de les cures que s’hi practiquen condiciona la durada de l’estada a la Unitat. Per aquest criteri, els pacients que més dies s’hi estan són els tractats al Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora, seguits dels que provenen de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i dels de Cirurgia General i Digestiva.

La posada en marxa de la Unitat ha permès oferir la millor qualitat en els tractaments per assolir els millors resultats, augmentar la capacitat de resolució hospitalària, promoure la seguretat clínica dels pacients i la continuïtat assistencial, així com adequar els recursos d’infermeria, de monitoratge i de cures mèdiques a les necessitats reals dels pacients.

Al mateix temps ha contribuït al desenvolupament de circuits per actuar de forma més ràpida i segura, augmentant la coordinació de tots els serveis.

Una altra de les característiques de la Unitat és que els pacients poden estar acompanyats en tot moment per un familiar durant la seva estada, a través de visites regulades per afavorir-ne la recuperació i el control.

Fotografia per descarregar
Una professional d'infermeria fa cures a un pacient ingressat a la UPIC
Una professional d'infermeria fa cures a un pacient ingressat a la UPIC (II)

HOSPITAL
Dimecres, 28 Octubre 2015