Trueta i Santa Caterina comencen a aplicar rehabilitació cognitiva als pacients amb traumatisme cranioencefàlic

Sessió d'estimulació cognitiva amb exercicis a l'ordinador

En paral·lel a la recuperació física d’aquests pacients, s’inicia una teràpia precoç per estimular i recuperar la funcionalitat de les zones del cervell més afectades

La Unitat de Neuropsicologia i Rehabilitació Cognitiva dels hospitals Dr. Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt ha començat a aplicar una teràpia de rehabilitació cognitiva als pacients amb traumatisme cranioencefàlic, per tal d’avançar en la seva recuperació integral i reduir els efectes que les lesions sofertes poden causar-los sobre algunes funcions, com la memòria o la parla. Fins ara, ja hi havia dues unitats de rehabilitació cognitiva multidisciplinàries: l’una ubicada al Centre d’Especialitats Güell i molt centrada en pacients que havien patit un ictus, i l’altra al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, especialitzada en processos de demència.

Amb la unió dels serveis de Neurologia del Trueta i del Santa Caterina, en el marc de l’aliança estratègica entre les dues institucions, s’ha creat la Unitat de Neuropsicologia i Rehabilitació Cognitiva, coordinada pel doctor Jordi Gich, de manera que els professionals de neuropsicologia s’han incorporat a les sessions clíniques del Servei de Neurocirurgia per valorar els pacients en fase aguda de traumatisme cranioencefàlic provocat, majoritàriament, per accident.

En primer lloc, se’ls fa una valoració específica a la planta d’hospitalització mateixa i es programa la seva derivació cap a una de les dues unitats específiques en un període màxim de 15 dies després de l’alta i, al mateix temps, s’inicia la rehabilitació cognitiva durant la seva hospitalització. L’exploració neuropsicològica que se’ls practica determina quines àrees del cervell estan alterades i amb quina intensitat i, a partir d’aquí, s’inicia una teràpia amb exercicis adaptats destinats a estimular i recuperar la funcionalitat de les zones afectades.

El traumatisme cranioencefàlic

El perfil predominant del pacient hospitalitzat per traumatisme cranioencefàlic és el d’un home jove que ha patit un accident de trànsit o laboral, i que presenta una intensitat variable de dèficit cognitiu. Aquest dèficit pot estar relacionat amb la funció de la memòria (la dificultat per recordar aspectes habituals de cada dia), la capacitat de resoldre problemes quotidians, la velocitat amb què treballa el cervell i la dificultat per trobar paraules concretes quan parla. En algunes ocasions, el traumatisme cranioencefàlic pot estar acompanyat de trastorns conductuals associats, que es manifesten amb agressivitat o irritabilitat.

Atesa la diversitat quant a la gravetat que poden presentar els casos de traumatisme cranioencefàlic, amb afectacions a nivell cognitiu, conductual, físic, emocional, social, etc., és molt important la intervenció conjunta i interdisciplinària de molts professionals. Així, a més dels neuropsicòlegs, en aquest procés de rehabilitació hi poden intervenir professionals de neurologia, medicina rehabilitadora, teràpia ocupacional, psicologia clínica, psiquiatria, logopèdia i d’altres teràpies.

Fotografies per descarregar
Sessió d'estimulació cognitiva amb exercicis a l'ordinador
Sessió de rehabilitació cognitiva amb exercicis manuals (I)
Sessió de rehabilitació cognitiva amb exercicis manuals (II)

HOSPITAL
Dimarts, 16 Juny 2015