Procés informatiu de l’incident als quiròfans del Trueta

Des de la direcció de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta volem informar de les actuacions dutes a terme en relació al trencament d’una canonada d’aigua que va obligar a tancar quatre quiròfans durant quatre dies. La fuita d’aigua va ser detectada a primera hora del matí del dilluns 18 de maig. La primera actuació va ser, d’una banda amb manteniment, per tal de solucionar l’avaria i començar els treballs per arranjar els desperfectes ocasionats, i de l’altra, amb la reorganització de l’àrea quirúrgica per intentar que els efectes sobre els pacients fossin els menors possibles.

Tots els esforços es van centrar en garantir la bioseguretat dels pacients, reorganitzar els quiròfans, reprogramar operacions, reorganitzar també l’àrea quirúrgica del Santa Caterina per acollir intervencions que s’havien de fer al Trueta, parlar amb els professionals de l’àrea quirúrgica per canviar torns laborals, avisar els pacients afectats, informar dels nous horaris i centre on se’ls operaria. El mateix matí es va informar d’aquests esdeveniments a tots els professionals a través de la intranet corporativa, i durant els dies següents es va actualitzar la informació per transmetre en tot moment el procés que s’estava seguint per restablir el més aviat possible l’activitat quirúrgica amb tota normalitat. De cara a la ciutadania també s’ha facilitat informació a través de la pàgina web del centre, els comptes de twitter i els mitjans de comunicació també s’han fet ressò de tot el procés.

Al mateix temps, des de direcció del centre es va informar la Junta de Personal el dia 22 per explicar-los els fets i les mesures que s’estaven duent a terme, així com les previsions d’actuacions dels següents dies. La direcció d’aquest centre sempre ha complert la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, duent-se a terme les reunions establertes trimestralment i informant de les accions en matèria de riscos laborals de totes les obres i treballs que es planifiquen al centre. En el cas de l’averia que ens ocupa no hi va haver riscos per als professionals de l’àrea afectada i totes les accions es van encaminar a preservar les condicions de bioseguretat dels pacients i a normalitzar l’àrea quirúrgica amb la màxima celeritat possible.

HOSPITAL
Divendres, 29 Maig 2015