L’ICS instal·la pantalles informatives a les urgències per mostrar una estimació del temps d’espera dels casos menys greus

pantalla informativa mostrant el temps d'espera

Des del dia 1 de gener de 2015 tots els serveis d’urgències hospitalàries i centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) disposen de pantalles informatives que mostren el temps d’espera estimat per ser atès en aquell centre.
En concret, les pantalles ofereixen informació sobre la prioritat d’atenció al servei d’urgències, que en tots els centres s’organitza segons un sistema de triatge que permet fer una valoració clínica preliminar dels pacients i classificar-los en cinc nivells segons la seva gravetat, amb independència de l’ordre d’arribada. Els nivells I i II requereixen una atenció immediata, el nivell III requereix una atenció urgent, però no immediata, i els nivells IV i V són casos en què el pacient pot esperar sense risc per a la seva salut.

Les pantalles també mostren el nombre de pacients que s’estan atenent en aquell moment pels cinc nivells de triatge. A més, ofereixen el temps d’espera estimat als nivells IV i V, és a dir, els menys greus. Aquest temps es calcula automàticament a partir del temps real que ha esperat l’últim pacient visitat en l’última hora. Tot i així, el temps d’espera de cada pacient pot ser diferent.

A més, en el cas dels hospitals, la informació de les pantalles recorda als usuaris que, en la majoria dels casos, una persona amb un nivell de triatge IV o V pot ser atesa en un centre d’atenció primària, on hi ha un equip assistencial per atendre les visites urgents. També pot dirigir-se a un CUAP, on si cal se li podran realitzar proves diagnòstiques (analítiques o radiografies), o a un punt d’atenció continuada (PAC). Per saber quin és el centre més proper, els usuaris poden adreçar-se al taulell d’Admissions o trucar al 061 CatSalut Respon.

Aquesta iniciativa dóna resposta a la Instrucció 14/2014 del CatSalut sobre la informació amb relació al temps mitjà d’espera per a les urgències en els centres sanitaris, d’aplicació per a tots els centres del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

HOSPITAL
Divendres, 24 Abril 2015