L’atenció a les al·lèrgies

pacient realitzant-se una prova d'al·lèrgies

El mes de juny de 2014, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), va treure a concurs públic la contractació del Servei de Diagnòstic i Tractament de les Al·lèrgies. L’import de licitació, de 240.000 euros anuals, incloïa la dotació dels recursos humans i materials necessaris per a la prestació del servei durant dos anys.

El concurs es va resoldre el dia 22 de gener de 2015, amb l’adjudicació del servei a l’empresa Unitat Diagnòstic Al·lèrgia Medicamentosa SL (UDAM).

El proper dia 13 d’abril de 2015, UDAM començarà a dur a terme la seva activitat des de l’Hospital Santa Caterina. L’activitat anual estimada és de 1.500 estudis per any (entre diagnòstics i tractaments d'al·lèrgies medicamentoses i no medicamentoses).

Aquesta Gerència farà un seguiment exhaustiu de l’activitat contractada i, en cas de necessitat, revisarà allò que calgui per donar la millor resposta assistencial als pacients.

 

HOSPITAL
Divendres, 27 Març 2015