Dilluns s’inicien els treballs de manteniment de les façanes de l’edifici principal de l’Hospital Trueta

un operari realitzant tasques de manteniment a la façana de l'hospital Trueta

El proper dilluns, 25 de novembre, s’iniciaran les tasques de manteniment de les diferents façanes de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. Els treballs, que estaven previstos des de fa dos anys, també serviran per arranjar els desperfectes causats a la façana oest del centre per la caiguda d’un llamp el passat mes de juliol. Precisament en aquesta façana és on s’iniciarà l’actuació.

Si les condicions meteorològiques no ho impedeixen, aquest manteniment finalitzarà la primera setmana de gener. Mentre durin els treballs, les unitats i serveis afectats es senyalitzaran degudament i es protegiran de qualsevol molèstia que els pugui causar la tasca dels tècnics. Per això, les finestres de les zones per les quals es desenvolupin les obres es segellaran de manera que quedi garantida la seva estanquitat, i una malla protegirà els vianants de la caiguda de pols i runa petita. Les tasques de manteniment es faran de forma vertical i els operaris treballaran de dalt a baix i per fases al llarg de les diferents façanes de l’edifici.

De cara als usuaris del centre no s’haurà d’establir cap circuit alternatiu, de manera que l’activitat assistencial es mantindrà amb tota normalitat durant el transcurs del manteniment.

Aquests treballs tenen un cost de 145.000 euros i estan finançats íntegrament pel Departament de Salut.

HOSPITAL
Dijous, 21 Novembre 2013