La supervivència dels operats de càncer de pulmó al Trueta se situa al nivell dels estàndards internacionals i té la taxa de complicació més baixa de Catalunya

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha presentat al Congrés mundial de l’especialitat, celebrat a Birmingham, els índexs de supervivència dels pacients operats de càncer de pulmó, que se situa al nivell dels estàndards internacionals. S’han estudiat 1.085 casos en els darrers 15 anys i també es conclou que la taxa de complicacions posteriors a la cirurgia és la més baixa dels hospitals catalans.

Per a fer aquest estudi s’han tingut en compte la morbimortalitat (complicacions i mortalitat derivades de la cirurgia), l’estada mitjana hospitalària i la taxa de reingressos en hospitals catalans amb Servei de Cirurgia Toràcica, per tal de fer una anàlisis comparativa.

Pel que fa a la supervivència als 60 mesos del tractament quirúrgic l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona se situa al nivell dels millors hospitals del món, segons les dades publicades per l’Associació Internacional per l’Estudi del Càncer de Pulmó (IASLC). En quan a l’estada mitjana, la del Trueta se situa per sota de la norma (2,8 dies davant dels 5,8), i el mateix passa amb la taxa de reingressos (4,2% contra el 5,6%). Finalment, la taxa de complicacions post quirúrgiques del càncer de pulmó se situa al 2,90%, quan la mitjana catalana supera el 7%.

En el marc d’aquest estudi el Servei de Cirurgia Toràcia de l’Hospital Dr. Josep Trueta ha fet evident un subgrup de pacients que respon millor, en quant a supervivència, al que li pertocaria per l’estadi dels càncers que presenten. Ara s’analitzen els factors que poden provocar aquest inesperat resultat.
La Dra. Matilde Rubio Garay va presentar aquest estudi al Congrés de Birmingham, que el va considerar una de les 9 millors comunicacions presentades.

Precisament avui a les 15:30 h, tindrà lloc a la sala d’actes de l’Hospital Trueta una sessió general per avaluar la supervivència dels pacients operats de càncer del pulmó al centre gironí.

HOSPITAL
Dijous, 20 Juny 2013