Els serveis de Cardiologia i Nefrologia del Trueta creen una unitat específica per a pacients que combinen una malaltia cardíaca i una renal

L'equip de la Unitat Cardiorenal.

La nova Unitat Cardiorenal respon a la creixent necessitat d’implementar una estructura de gestió clínica més sòlida i eficient per tractar una patologia cada cop més freqüent, a conseqüència de l’envelliment de la població i de les millores terapèutiques dels darrers anys

El Servei de Cardiologia i el de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta han posat en marxa una unitat assistencial especialitzada en pacients que pateixen a la vegada una malaltia cardíaca i una renal, amb l’objectiu d’oferir-los una atenció més centrada en la seva patologia, així com d’afavorir la coordinació entre els diferents professionals implicats. La nova Unitat Cardiorenal va començar l’activitat assistencial el gener d’enguany i, fins ara, ja han estat valorats més de 40 pacients.

Cardiòlegs especialistes en insuficiència cardíaca, nefròlegs especialistes en malaltia renal crònica, personal d’infermeria especialitzat i format en la valoració del pacient cardiorenal i personal administratiu formen una unitat que respon a l’estreta relació que hi ha entre ambdues patologies. De fet, s’estima que entre el 50% i el 70% dels pacients amb insuficiència cardíaca crònica presenten algun grau d’afectació renal concomitant.

L’impuls a la Unitat suposa un benefici per als pacients amb aquesta doble patologia i per a les seves famílies, ja que en una mateixa visita són atesos pels diferents professionals implicats; un plantejament que els pacients valoren molt satisfactòriament. El programa ha arrencat amb una periodicitat quinzenal i té lloc a una consulta amb els equipaments sanitaris necessaris per a l’atenció i les cures del pacient. La disponibilitat de l'Hospital de Dia Polivalent a la mateixa planta permet la valoració precoç davant la sospita d'una descompensació, així com la possibilitat de dur a terme tractaments parenterals per a aquells pacients que ho requereixin. Els pacients venen derivats dels serveis de Cardiologia i de Nefrologia, que donen assistència als hospitals Trueta i  Santa Caterina per l’aliança estratègica entre l’ICS Girona i l’Institut d‘Assistència Sanitària (IAS). Entre tots dos serveis s’estima que, a finals de 2024, la Unitat podrà arribar a atendre fins a 250 pacients.

“La coexistència de la malaltia renal i cardiovascular planteja múltiples reptes, tant des del punt de vista epidemiològic i de pronòstic com de tractament. És especialment rellevant aquest últim punt, ja que la major part d’estudis han exclòs sistemàticament els pacients amb insuficiència renal crònica avançada. Per aquest fet, malauradament, encara hi ha una manca d’evidència científica sòlida en aquest perfil de malalt”, exposa el doctor Aleix Fort, coordinador de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca, i cardiòleg integrant de la nova Unitat Cardiorenal.

Amb la creació d’aquesta Unitat i la possibilitat que ofereix de dur a terme una valoració conjunta, global i protocol·litzada del pacient es pretén, entre altres objectius, revertir aquesta tendència i oferir al pacient cardiorenal el tractament més ajustat a les seves característiques particulars. En aquest context, la doctora Marcela Castillo, responsable de la Unitat de Diàlisi Domiciliària, destaca que els pacients amb patologia cardiorenal “es poden beneficiar de tractaments i tècniques depuratives que habitualment no es plantegen en aquest tipus de malalts.”

L'equip de professionals que forma part de la Unitat Cardiorenal.   Els professionals atenent un dels pacients

  L'equip de professionals atenent un pacient.    Una infermera fent una prova.

 

 

 

HOSPITAL
Dijous, 4 Abril 2024

Tags: