L’Hospital Trueta assoleix un 84,4% dels objectius fixats en el Pla estratègic 2020-2023

exterior de l'Hospital Trueta

Malgrat l’impacte de la pandèmia, l’esforç i el compromís dels professionals implicats ha permès aconseguir la majoria de les fites plantejades

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha assolit un 84,4% dels objectius fixats en el seu Pla estratègic per al període 2020-2023. El Pla estratègic és un instrument que es fonamenta en la identificació, d'una banda, de les debilitats i les fortaleses que posseeix l’organització i, de l'altra, de les amenaces i les oportunitats que pot plantejar l'entorn, i té l'objectiu de definir les actuacions més adequades per a assolir la missió que té encomanada.

Cal recordar que els objectius inclosos en el Pla estratègic de l’Hospital Trueta es presenten agrupats en set eixos d’actuació: lideratge i model organitzatiu; processos assistencials orientats a les persones; professionals; sostenibilitat econòmica, mediambiental i social; ciutadania, famílies i entorn; docència, recerca i innovació, i infraestructures i equipaments.

En la taula següent es mostren els assoliments anuals per cada eix i la tendència positiva en el compliment de les fites definides. És important dir, però, que l’impacte de la pandèmia també s’ha fet notar en el desplegament del Pla estratègic, especialment durant els anys 2020 i 2021. No obstant això, l’esforç i el compromís de tots els professionals implicats ha permès assolir finalment la majoria dels objectius plantejats.

Eixos estratègics

2020

2021

2022

2023 (*)

Eix 1. Lideratge i model organitzatiu​

18,8%​

38,9%​

53,0%​

78,7%​

Eix 2. Processos assistencials orientats a les persones ​

20,2%​

40,0%​

70,1%​

86,1%​

Eix 3. Professionals ​

39,5%​

51,5%​

76,3%​

86,5%​

Eix 4. Sostenibilitat econòmica, mediambiental i social​

25,8%​

48,0%​

68,2%​

87,3%​

Eix 5. Ciutadania, famílies i entorn​

24,2%​

45,7%​

57,9%​

84,0%​

Eix 6. Docència, recerca i innovació​

24,8%​

59,9%​

70,3%​

78,6%​

Eix 7. Infraestructures i equipaments​

45,2%​

67,4%​

80,1%​

89,7%​

Assoliment total (**)

28,4%

50,2%

68,0%

84,4%

(*) Fins a juliol.

(**) S'exclouen les accions no assolides per l'impacte de la pandèmia per COVID19.

 

Amb la finalitat de promoure una millora contínua, el desplegament dels objectius plantejats ha estat subjecte a un seguiment i una avaluació periòdiques per valorar si calia afegir noves accions, ampliar terminis de consecució o incorporar altres línies de treball.

Fruit d’aquesta anàlisi, la Direcció de l’Hospital Trueta ha decidit prorrogar la vigència del Pla fins al desembre de 2024, per tal de poder fer una reflexió profunda sobre les estratègies més adients a seguir en els propers anys, en el marc de l’aliança amb l’Institut d’Assistència Sanitària i amb la vista posada en el futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona.

 

HOSPITAL
Dilluns, 8 Gener 2024