La Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Trueta, acreditada per formar cardiòlegs intervencionistes

L’Associació de Cardiologia Intervencionista ha reconegut la Unitat per la seva excel·lència amb una acreditació que la capacita per iniciar un programa formatiu

L’Associació de Cardiologia Intervencionista de la Societat Espanyola de Cardiologia ha reconegut la Unitat d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta com a Unitat d’Excel·lència, una designació que l’acredita per desenvolupar un programa de formació en cardiologia intervencionista. Per aconseguir-ho, la Unitat ha superat una exhaustiva avaluació per part del Comitè d’Acreditació, format per un grup d’especialistes encarregats de revisar els nombrosos requisits que cal complir per formar cardiòlegs intervencionistes.

Erigir-se en unitat formadora era un objectiu per al qual feia temps que es treballava.    Suposa un clar reflex de la qualitat assistencial de la Unitat i la capacitat per realitzar tractaments cardiovasculars de diferents tipus i complexitat. El doctor Víctor Agudelo, responsable de la Unitat d’Hemodinàmica del Trueta, destaca que la valoració com a Unitat d’Excel·lència per part de l’Associació de Cardiologia Intervencionista  per poder formar especialistes en cardiologia intervencionista, “reconeix els esforços realitzats pels professionals que en formem part per oferir un servei actualitzat i amb uns elevats estàndards de qualitat”. 

Aquesta acreditació situa el Trueta entre els quatre centres hospitalaris de l’Institut Català de la Salut (ICS) amb capacitat formativa en cardiologia intervencionista, juntament amb l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. La Unitat preveu iniciar la formació de cardiòlegs intervencionistes a partir del primer trimestre de 2024, amb un pla teòric i pràctic enfocat a assolir, en un període de dos a tres anys, el nivell d’expertesa requerit. L’objectiu a mitjà termini és que aquest programa formatiu pugui atendre fins a tres sol·licitants.    

Per disposar del grau d’excel·lència que permet formar cardiòlegs intervencionistes, el Comitè d’Acreditació exigeix uns requisits assistencials. En aquest sentit, cal estar capacitat per donar cobertura al Codi Infart les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, així com per donar atenció contínua a les possibles complicacions derivades de la realització de tècniques intervencionistes o cures especialitzades. Pel que fa a l’activitat registrada, és necessari acumular un nombre elevat d’angioplàsties –amb un volum mínim de 500 per any-  i altres procediments complexos. També cal evidenciar la utilització de diverses tècniques d’intervencionisme cardiovascular diagnòstic i terapèutic en els tractaments de la Unitat, a més d’acreditar la suficiència acadèmica i científica en l’àmbit de la cardiologia intervencionista, amb l’elaboració i publicació d’estudis, articles o comunicacions divulgatives.

La vigència de l’acreditació és de cinc anys, després dels quals cal sol·licitar una reacreditació. “Això suposa una motivació per mantenir una actualització contínua dels processos i serveis assistencials que realitza la Unitat”, explica Agudelo.

La Unitat d'Hemodinàmica del Trueta s’encarrega del diagnòstic i el tractament de les  malalties coronàries i la cardiopatia estructural, en especial d’aquelles relacionades amb alteracions valvulars i afectacions congènites del cor, a través de catèters. Actualment, la Unitat disposa de sis cardiòlegs intervencionistes, a més d’altres professionals, com infermeria especialitzada. Realitza uns 3.000 procediments cada any de diferents malalties cardíaques, incloent-hi la implantació de dispositius cardíacs (vàlvules aòrtiques, mitraclip, tancament orelleta, tancament de comunicació interauricular i de foramen oval permeable) amb tècniques d’abordatge mínimament invasives.

Disposa d'una sala d’intervencionisme en hemodinàmica situada a l’Àrea de Cardiologia i de les sales de la nova Àrea d’Intervencionisme de l'Hospital Josep Trueta, que va entrar en funcionament a principis d’abril d’aquest any, que permeten fer tots aquests procediments. La Unitat també té una sala d’observació amb 8 boxs, compartida amb la Unitat d'Electrofisiologia, per als pacients ambulatoris que no requereixin ingrés.

Cardiòlegs a l'Àrea d'Intervencionisme   Hnemodinamistes durant un procediment a la nova Àrea d'Intervenionisme

Especialistes durant un procediment a la Unitat d'Hemodinàmica   Especialistes durant un procediment a la Unitat d'Hemodinàmica

HOSPITAL
Divendres, 1 Desembre 2023

Tags: