La Unitat del Son del Trueta-Santa Caterina, reconeguda com a Unitat d’Alta Complexitat amb grau d’Excel·lència

Imatge d'una de les sales de control de la Unitat del Son dels hospitals Trueta i Santa Caterina

Es tracta de la màxima distinció que atorga la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), que acredita la gran capacitat de la Unitat per oferir múltiples serveis assistencials, docents i de recerca.

El reconeixement arriba tres mesos després d’estrenar les noves instal·lacions, situades a l’Hospital de Santa Caterina, que permeten disposar de nous espais i recursos.

 

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha concedit a la Unitat del Son dels hospitals Trueta-Santa Caterina el grau d’Excel·lència, que afegit a la seva condició d’Unitat d’Alta Complexitat és la màxima graduació que atorga l’entitat dins d’aquest àmbit. Aquesta distinció suposa el reconeixement de la capacitat assolida per la Unitat, que està adscrita al servei de Pneumologia del Trueta i Santa Caterina, per dur a terme una àmplia cartera d'activitats assistencials, docents i de recerca relacionades amb la prevenció, el diagnòstic i tractament dels trastorns del son en adults i infants.

L’acreditació d’Excel·lència s’afegeix a la condició d’Unitat d’Alta Complexitat obtinguda el 2017 i és el resultat de complir amb els rigorosos criteris que estableix la SEPAR, entitat que reuneix més de 5.700 professionals implicats en la salut respiratòria i que suposa gairebé la totalitat de professionals de la pneumologia, la cirurgia toràcica i de la infermeria i la fisioteràpia respiratòria a l’Estat, juntament amb altres especialistes. L’entitat estableix tres nivells per definir el tipus d’unitat del son: bàsica, especialitzada i d’alta complexitat, i en cadascun es pot optar a un grau més alt fins a assolir l’excel·lència si es compleixen els indicadors establerts, com és el cas de la Unitat del Son del Trueta-Santa Caterina. En aquest sentit, els aspectes que s’han valorat es vinculen als processos assistencials, l’expertesa dels professionals, els espais disponibles i l’activitat docent i d’investigació.

La Unitat del Son dels hospitals Trueta-Santa Caterina ha acreditat els barems d’excel·lència requerits, com ara un mínim de 850 exploracions anuals entre poligrafies respiratòries i  polisomnografies, fet que reflecteix la seva constant progressió i millora tant a escala qualitativa com quantitativa. La Unitat està integrada per un equip multidisciplinari de personal altament qualificat, que inclou tres professionals de la pneumologia, set de la infermeria amb expertesa en son i un tècnic especialista, a més del personal administratiu, que contribueix a oferir una atenció integral. Entre els seus serveis destaca la polisomnografia completa, una tècnica que s'aplica durant la nit i que permet registrar diverses variables com són l'activitat cerebral, la freqüència respiratòria i cardíaca, els moviments oculars i musculars, i altres indicadors clau per diagnosticar diversos trastorns del son, com ara l'apnea obstructiva, l'insomni o la narcolèpsia, entre d'altres.

Pel que fa a la capacitat assistencial de la Unitat, el projecte Innòbics-SAHS, impulsat pel servei de Pneumologia del Trueta i Santa Caterina, ha suposat una millora important en el diagnòstic i el tractament de l’apnea obstructiva del son des dels centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Des de la seva implantació el 2022, més de 1.500 pacients han estat valorats d’apnea del son a l’atenció primària i derivats a la Unitat del Son hospitalària en els casos que ha estat necessari completar l’estudi. Cal destacar que la síndrome de l’apnea del son és una malaltia que arriba a afectar el 25% de les persones d’entre 30 i 70 anys i que augmenta amb l’edat i el sobrepès.

Noves instal·lacions a l’Hospital Santa Caterina
La distinció amb el grau d’Excel·lència de la Unitat del Son arriba tres mesos després de l’entrada en funcionament de les noves instal·lacions del servei ubicades a l’Hospital Santa Caterina. Un canvi amb el qual s’ha guanyat espai per realitzar proves i estudis relacionats amb els trastorns del son. El nou equipament disposa de quatre habitacions insonoritzades, cadascuna amb llit individual, bany i butaca ergonòmica per garantir el màxim confort dels pacients durant els estudis del son, una sala de control i una sala polivalent amb equips de videoconferència, que permeten una interacció àgil entre els professionals de la Unitat, els especialistes de l'atenció primària i dels altres hospitals de la Regió Sanitària Girona. Les previsions avancen que les noves instal·lacions permetran augmentar un 20-25% el nombre d’estudis i proves de son, i situar-lo en els 4.800 anuals.

 

 

HOSPITAL
Dijous, 17 Agost 2023

Tags: