El Trueta ja ha implantat 147 vàlvules aòrtiques transcatèter per tractar sense cirurgia pacients amb estenosi aòrtica

Professionals del Trueta fent un implant de TAVI.

La implantació valvular aòrtica transcatèter és el procediment més indicat per a pacients d’edat avançada que pateixen una estenosi aòrtica greu i que tenen un risc quirúrgic alt o contraindicació quirúrgica

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha implantat 147 vàlvules aòrtiques transcatèter, transcatheter aortic valve implantation (TAVI), des de l’any 2020, quan es va iniciar el procés, des del 18 de febrer de 2020, fins a data d’avui, és a dir, en els 3 anys que fa que es duen a terme aquest tipus de procediments. Aquestes vàlvules s’implanten a persones amb estenosi aòrtica, amb clínica majoritàriament d’Insuficiència Cardíaca, que presenten un moderat-alt risc per a una cirurgia cardíaca. La implantació d’una TAVI és la millor alternativa per a aquest tipus de pacients. Solen ser pacients molt simptomàtics, ja que preseten cansament, sensació de falta d’aire... que solen ser atribuïts a la seva edat avançada, i altres símptomes limitants poden ser l’angina i el mareig/síncope a l’esforç, lo qual els provoca una forta dependència.

Els estudis han mostrat que la implantació de la TAVI els millora notablement la vida i també l’esperança de vida. En aquests pacients, si no se’ls tracta amb cirurgia o TAVI, presenten una esperança de vida de menys de dos anys.

La coordinació i l’implant de la vàlvula va a càrrec de professionals (de medicina i infermeria) de la Unitat d’Hemodinàmica, però és un procés multidisciplinari en el que intervenen de forma directa altres professionals del mateix servei de cardiologia, així com  d’altres serveis, com anestesiologia, medicina interna i radiologia, i de forma indirecta, també altres serveis com el de neurologia, cirurgia cardíaca i vascular, aquests dos darrers ens permeten poder atendre el pacients amb més seguretat en cas de complicacions.

Fins als febrer de 2020, els pacients que requerien la TAVI havien de ser derivats a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Aquest tipus de procediments només es poden realitzar en hospitals que disposin d’una sala d’hemodinàmica equipada amb tecnologia avançada i sobretot, de professionals entrenats per dur a terme aquest tipus d’implant.

Els resultats obtinguts

Dels 147 casos realitzats, 24 es van intervenir durant el 2020; 55 el 2021, 65 l’any passat i els tres restants aquests 2023. En el 53 % dels casos eren homes i el 47 % restant dones. L’edat mitjana dels pacients ha estat els 80±8 anys, i han estat diverses les persones intervingudes de més de 90 anys El temps d’estada mediana a l’hospital ha estat de 4 dies.

Durant aquests anys, no s’ha produït cap mort relacionada amb el procés d’implant. Analitzant les dades dels pacients atesos, la supervivència és del 92,5% (136/147). La supervivència a 3, 6, 9 i 12 mesos, ha estat del 97,7%, 97,5%, 92,7% i 91,1%. S’han registrat 11 defuncions, la majoria de les quals a causa d’una infecció no cardíaca (alguns per Covid19), i en segon lloc per patologia neoplàsica i traumàtica.

En tots els casos, els pacients han augmentat la seva qualitat de vida, ja des del mateix moment de l’alta hospitalària, que es produeix als pocs dies de l’implant (mediana de 4 dies), ja es percep una clara millora del seu grau d’autonomia. Fins i tot, alguns dels pacients han passat de ser ells els dependents, a ser ells els cuidadors d’altres familiars. També s’ha registrat una reducció posterior del nombre d’ingressos hospitalaris per patologia valvular cardíaca.

Procés d’implant de TAVI

El procés consisteix en la introducció de la pròtesi valvular aòrtica des de l’artèria femoral. La pròtesi s’introdueix plegada i, mitjançant un catèter, es porta fins la sortida del cor, on es desplega sobre la vàlvula que està obstruïda, que comença a funcionar ja des del primer moment. Tot això es fa sota control radiològic, i sense cirurgia. Aquesta tècnica permet restablir la circulació normal de sortida de la sang i millora la situació clínica dels pacients. En cas que no s’hi pogués accedir per l’artèria femoral, que és la via més freqüent, el procediment es realitzarà amb el recolzament de l’equip de cirurgians cardiovasculars.

Durant el 2022 també s’han consolidat altres procediments complexos de patologia estructural com el tancament de foramen oval permeable, el tancament de comunicació interauricular, el tancament percutani d’orelleta esquerra i s'ha iniciat el programa de reparació percutània de vàlvula mitral.

  

Professionals del Trueta fent un implant de TAVI.   Professionals del Trueta fent un implant de TAVI.   Professionals del Trueta fent un implant de TAVI.

HOSPITAL
Dimarts, 28 Febrer 2023

Tags: