El Dr. Josep Vilaplana, nou cap de Servei d'Anestesiologia i Reanimació

Dr. Josep Vilaplana

Us informem que el Dr. Josep Vilaplana Birba ha estat nomenat cap del Servei d'Anestessiologia i Reanimació en funcions, en sustitució de la Dra. Carmen Hernández Aguado, que ha estat assumint la direcció del servei en els darrers sis anys. El nomenament del Dr. Vilaplana és efectiu des del dia 1 d'octubre.

El Dr. Josep Vilaplana és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1983), Metge especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (1988), facultatiu en els hospitals de Bellvitge, Santa Caterina de Salt i Universitari de Girona Dr. Josep Trueta on ha estat responsable de la Unitat del Dolor. Màster en Economia de la Salut i Farmacoeconomía per la Universitat Pompeu Fabra. Redactor en Cap de la REDAR (Revista Española de Anestesiologia y Reanimación-1996/2004- Revisor fins 2015). Professor per el CEEA per la obtenció del Diploma Europeu d'Anestesiologia des de l'any 1995-2015 i dels cursos de postgrau MIR de la especialitat. Professor Associat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (2012). Autor de nombrosos articles publicats en revistes de impacte nacional i internacional i capítols de llibres en aquest camp. Ponent de conferencies i cursos a diferents congressos, mítings o reunions. Membre de les diferents societats científiques nacionals e internacionals de la especialitat. Membre del Consell d'Administració del Institut Català de la Salut (ICS) 2012-1014. President del Col·legi Oficial de Metges de Girona 2014 fins l’actualitat i president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (2016-2020).

HOSPITAL
Dilluns, 3 Octubre 2022