Els hospitals Trueta i Santa Caterina posen en marxa la primera consulta per a la malaltia de Forestier- Rotés

La Dra. Claveguera fent una ecografia a un pacient.

Es tracta d’una patologia sense tractament,  infradiagnosticada, que afecta la qualitat de vida dels pacients que la pateixen

La malaltia, també anomenada hiperostosi esquelètica difusa idiopàtica, consisteix en l’ossificació de les zones d’inserció dels lligaments, càpsules i tendons a les superfícies òssies d’arreu del cos

El Servei de Reumatologia dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt ha creat una consulta específica per tractar pacients amb la malaltia de Forestier-Rotés o hiperostosi esquelètica difusa idiopàtica (HEDI). Aquesta és la primera consulta monogràfica d’aquesta patologia en un hospital d’arreu de l’Estat espanyol. La malaltia de Forestier-Rotés ossifica les zones d’ancoratge del cos, anomenades èntesis, i que correspondrien a les zones d’inserció de lligaments, càpsules i tendons a les superfícies òssies de tot el cos. Aquestes ossificacions apareixen tant a l’esquelet axial (columna) com a zones perifèriques (extremitats) en forma d’esperons, anomenats entesòfits. Amb la posada en marxa d’aquesta consulta específica, des del Servei de Reumatologia es vol potenciar la investigació de la malaltia de Forestier-Rotés amb l’objectiu d’avançar en la recerca en molts àmbits de la malaltia però, principalment, en la millora de la qualitat de vida dels pacients.

En l’actualitat es pot considerar una malaltia òrfena, ja que no té un tractament específic –a part de la medicació que pal·lia els símptomes o bé del tractament de les complicacions que es poden presentar, com són: problemes de disfàgia (dificultat per deglutir) provocada pels entesòfits cervicals que comprimeixen la zona faringoesofàgica, fractures vertebrals de la columna anquilosada, necessitat de pròtesis per a una afectació greu del maluc, problemes ortopèdics per calçar-se, que requereixen la resecció dels esperons, entre d’altres, i la intervenció de serveis quirúrgics, com ara la neurocirurgia o la traumatologia.

És una malaltia infradiagnosticada, tot i que fa molts anys que ja va ser descrita pel doctor Forestier i pel doctor català Jaume Rotés Querol (1950), pare de la reumatologia catalana. Això ha estat degut al fet que no és extremadament dolorosa, tot i que comprometi la qualitat de vida dels pacients, així com al poc coneixement que es té d’aquesta patologia, que freqüentment es diagnostica com a artrosi de columna. En conseqüència, la majoria de malalts són identificats en fases molt evolucionades en què ja no hi ha cap opció terapèutica, a part de tenir en compte les potencials complicacions. El perfil més característic seria un home de més de 70 anys amb una columna pràcticament fusionada i amb una alta prevalença de diabetis i sobrepès entre aquest grup de població. Teresa Clavaguera, especialista del Servei de Reumatologia de l’IAS–ICS Girona, és experta en aquesta patologia i ja ha apuntat en alguns estudis publicats que possibles causes de l’infradiagnòstic són no identificar altres formes clíniques que afecten més les estructures fora de la columna, com els malucs o les diferents articulacions, i que es detectarien en gent de menor edat o en població femenina, fet que provoca un endarreriment molt considerable del diagnòstic que actualment volta sobre els 14 anys des de l’inici dels símptomes.

L’objectiu principal de la consulta monogràfica és atendre les necessitats d’aquests pacients i oferir-los informació i coneixement de la seva patologia i de les millors opcions terapèutiques de les quals disposem en el moment actual.  Alhora, investigar quines exploracions clíniques o d’imatge poden ser útils per detectar precoçment la malaltia, identificar factors de risc corregibles  (diabetis, obesitat...), col·laborar en la recerca d’uns criteris diagnòstics més actualitzats, etc., tot encaminat a aconseguir un tractament que eviti la progressió de la malaltia. Ara mateix, des del Servei de Reumatologia porten un centenar de pacients amb aquesta malaltia de les àrees de referència dels hospitals Trueta i Santa Caterina, tot i que es creu que molts d’aquests pacients encara no estan identificats.

Creació d’un registre de pacients a la Regió Sanitària Girona

Per avançar en la recerca i poder millorar la qualitat de vida dels pacients amb la malaltia de Forestier-Rotés o HEDI, el primer pas necessari és la creació d’un registre de tots els que estiguin controlats o arribin a les consultes de reumatologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina. L’objectiu d’aquesta base de dades, en primer lloc, serà fer un estudi transversal per descriure la població de pacients de la nostra àrea d’influència que reculli dades demogràfiques, dades de la seva malaltia (tant clíniques com radiològiques), així com estudiar la funció física o la qualitat de vida dels pacients. En segon terme, també es valorarà la possibilitat de fer estudis longitudinals per conèixer l’evolució de la malaltia. Finalment, es planteja la possibilitat de crear un biobanc amb mostres biològiques dels pacients inclosos en el registre amb finalitats de recerca més bàsica. Tots, passos necessaris per a futures línies d’investigació per aconseguir un tractament que eviti l’ossificació d’aquestes estructures i que, en definitiva, eviti l’evolució a una anquilosi extensa.

La Dra. Claveguera mostrant una columna vertebral fusionada.   La Dra. Claveguera mostrant una columna vertebral fusionada.

 La Dra. Claveguera fent una ecografia a un pacient.  La Dra. Claveguera fent una ecografia a un pacient.

La Dra. Teresa Claveguera, reumatologa especialista en la malaltia de Forestier-Rotés.   L'equip de Reumatologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina.

 

HOSPITAL
Dijous, 8 Setembre 2022

Tags: