Més de 400 pacients s’han visitat en els darrers tres anys a la Unitat de Cardiooncologia, per prevenir i tractar els efectes del càncer i dels seus tractaments sobre el cor

Equip de la unitat de Cardiooncologia, amb participació de professionals del servei de Cardiologia i professionals de l’Institut Català d’Oncologia

Els pacients oncològics tenen un 47% més de risc de desenvolupar una arrítmia cardíaca i un 20% més d’insuficiència cardíaca que la població general

La coordinació entre oncologia i cardiologia és clau per poder fer radioteràpia i quimioteràpia sense provocar seqüeles cardíaques

Fa tres anys l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va posar en marxa una unitat específica de cardiooncologia per millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients amb càncer amb afectació cardiològica o amb risc de patir del cor i del sistema cardiovascular. Aquesta Unitat tracta i realitza el seguiment de tres problemes cardiooncològics cada vegada més freqüents: la prevenció i el tractament de les seqüeles al cor derivades dels tractaments de quimioteràpia i radioteràpia, l’afectació cardiovascular directa o indirecta de les malalties oncològiques i el tractament i el seguiment dels tumors cardíacs.

Es tracta d’una consulta funcional, amb participació de professionals del servei de Cardiologia i professionals de l’Institut Català d’Oncologia, especialistes en oncologia mèdica, hematologia clínica i oncologia radioteràpica. Durant el 2019 s’hi van fer 130 visites; 212 visites el 2020, i fins a 497 visites, l’any 2021, que sumen un total de 839 visites en aquests anys. Fins al maig de 2022 ja s’hi han fet 219 visites i s’espera que el nombre de pacients atesos es dupliqui l’any 2023, atès l’augment d’aquestes patologies i complicacions.

Els pacients oncològics tenen un 47% més de risc de desenvolupar una arrítmia cardíaca i un 20% més d’insuficiència cardíaca que la població general. Segons explica la Dra. Núria Coma, cardiòloga coordinadora de l’Equip de Cardiooncologia, “aquestes patologies es poden prevenir o minimitzar amb la valoració i el tractament previ per part de la Unitat abans de l’inici dels tractaments del càncer”.  Així, indica que “en el cas que el pacient desenvolupi una afectació al cor durant el tractament, se n’avalua la gravetat per tal de decidir si és millor aturar el tractament oncològic o si es pot continuar endavant”.

Una complicació freqüent del mateix càncer (que afecta fins a un 21% dels pacients) és l’embassament pericardíac: un augment desmesurat de líquid a la cavitat pericardíaca que pot arribar a impedir el funcionament del cor. Apareix de manera més important en els casos de càncer de mama i pulmó, seguits de limfoma i leucèmia. En els casos més greus és necessària l’extracció urgent d’aquest líquid de forma invasiva, ja que el tractament precoç d’aquesta complicació pot salvar la vida del pacient. És per això que la coordinació entre els especialistes d’oncologia i hematologia, i els de cardiologia és clau.

Finalment, el diagnòstic i el tractament precoç dels tumors del cor és un dels factors pronòstics més rellevants d’aquestes malalties. El mixoma és el més freqüent, i cal operar per extreure’l perquè, tot i que és un tumor benigne, provoca un gran nombre d’embòlies i és potencialment letal si no es tracta.

L’aportació de les tècniques d’imatge i la col·laboració amb la Unitat d’Imatge Cardíaca Avançada és molt important per poder dur a terme el diagnòstic, el tractament i el seguiment adequat d’aquests pacients.

El Trueta és el primer centre de fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que té una unitat de cardiooncologia.

Equip de la unitat de Cardiooncologia, amb participació de professionals del servei de Cardiologia i professionals de l’Institut Català d’Oncologia   la Dra. Núria Coma, cardiòloga coordinadora de l’Equip de Cardiooncologia, atenent a una pacient

 la Dra. Núria Coma, cardiòloga coordinadora de l’Equip de Cardiooncologia, atenent a una pacient   la Dra. Núria Coma, cardiòloga coordinadora de l’Equip de Cardiooncologia, atenent a una pacient

 

HOSPITAL
Dijous, 14 Juliol 2022