Acaben les obres de millora de l’Àrea d’Endoscòpies del Trueta, que incorpora un segon box per fer intervencionisme i amplia la zona de recuperació dels pacients

Un dels boxos de la Unitat d'Endoscòpies

Els treballs han suposat una inversió de prop d’un milió d’euros

A l'Àrea d'Endoscòpies s'hi realitzen més de 6.000 proves cada any

Aquest mes d’abril han acabat les obres de reforma i ampliació de l’Àrea d’Endoscòpies de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, uns treballs que han aportat importants millores en una àrea on es realitzen més de 6.000 proves i exploracions cada any. Les obres, amb una inversió superior als 800.000 euros, han servit per millorar la zona de boxs d’endoscòpies. Fins ara, en aquest espai hi havia 4 boxs, un dels quals estava equipat per fer-hi intervencionisme guiat per la imatge i el compartien els tres serveis que hi presten activitat. Amb aquests treballs s’ha ampliat, plomat i equipat amb una torre de raigs un altre dels boxs, de manera que ara es pot fer intervencionisme d’alta complexitat en els dos espais: un es dedica exclusivament a l’especialitat d’aparell digestiu i l’altre el comparteixen les especialitats de pneumologia i otorrinolaringologia. També s’ha ampliat l’àrea de recuperació de pacients i s’ha incorporat un nou espai per a les rentadores dels equipaments electromèdics.

Aquest box que s’ha adequat ara per fer-hi intervencionisme també incorpora un sistema de pressió regulable, fet que incrementa la seguretat dels pacients i dels professionals que hi treballen, sobretot en el cas de pacients que presenten malalties infeccioses respiratòries. En aquest box, que serà utilitzat principalment per Pneumologia, s’hi realitzaran tècniques d'alta complexitat, com ara criobiòpsies i ecografies endobronquials o ecobroncoscòpies, a través de la broncoscòpia i de tècniques pleurals amb l'ajuda de l'ecografia.

Els altres dos boxs acullen, principalment, l’activitat de colonoscòpies i gastroscòpies, entre d’altres proves, del servei d’Aparell Digestiu. Al box plomat que utilitzen els professionals de digestologia s’hi realitza tota l’activitat d’alta complexitat de referència de la Regió Sanitària Girona, com ara la col·locació d’endopròtesis digestives, colangiografies retrògrades endoscòpiques (CPRE), colangioscòpies (estudi directe endoscòpic de la via biliar), així com procediments diagnòstics i terapèutics guiats per ecoendoscòpia o ultrasonografia endoscòpia (EUS) o ecografia endoscòpica. Una de les millores que han portat les obres és la dedicació exclusiva d’aquest espai per al servei d’Aparell Digestiu, fet que permet incrementar el volum d’aquest tipus d’activitat, que ara ha passat a fer-se tots els dies laborables.

També s’ha habilitat un espai per tal de poder fer el diagnòstic citològic per part dels patòlegs quan durant les proves s’extreuen mostres que cal analitzar, per exemple, quan hi ha sospita de càncer de pulmó o pàncrees. Aquest estudi patològic immediat és important perquè els resultats indiquen si cal continuar extraient més mostres o si, per contra, ja no en calen més.

També s’ha ampliat amb una nova zona de recuperació dels pacients, que hi romanen el temps necessari per a la seva recuperació. Aquest espai ha crescut un 40%, ja que ha passat de 10 a 14 llits, un dels quals és un box d’aïllament destinat a pacients amb malalties infeccioses.

Una altra millora que incorpora l’Àrea és la creació de dos espais diferenciats de rentat i desinfecció de l’aparellatge que s’utilitza en la pràctica d’endoscòpies. Està equipat amb un sistema innovador que incrementa la precisió de la neteja dels diferents aparells i que, al mateix temps, permet una total traçabilitat de cadascun dels elements que els componen. Aquest sistema també aporta un augment de la seguretat dels pacients atesos a l’Àrea d’Endoscòpies.

Aquesta nova Àrea ha permès una renovació i incorporació de nous equipaments, com  són armaris intel·ligents, equips de diagnosi, central de monitoratge i noves lliteres.

En aquestes instal·lacions, el Servei d’Aparell Digestiu hi realitza cada any més 6.000 endoscòpies, de les quals més de mig miler són exploracions terapèutiques d’alta complexitat. El servei de Pneumologia hi realitza 500 endoscòpies i 350 intervencions pleurals, moltes d’elles d’alta complexitat i Otorrinolaringologia hi fa unes 160 videoendoscòpies intervencionistes a l’any.

 

Els professionals en un dels boxos amb una pacient.   La zona de rentadores de l'equipament de la Unitat d'Endoscòpies.

La zona de recuperació de pacients.    La zona de recuperació de pacients amb l'habitació individual.

HOSPITAL
Dimecres, 11 Maig 2022

Tags: