Un projecte liderat per l’Hospital Trueta rep el Primer Premi de la Societat Espanyola de Diabetis a Projectes de Gestió Assistencial

Moment del lliurament del Premi a la Dra. Mercè Fernández Balsells, cap de Servei d'Endocrinologia

La proposta guardonada preveu la implantació als hospitals de l’ICS d'un procés assistencial vinculat a la història clínica electrònica que permet fer un registre de dades per al seguiment dels pacients amb diabetis mellitus tipus 1 

El Trueta ja treballa amb aquest procés assistencial i, actualment, ja hi ha registrats un total de 2.312 pacients, amb un total de 726 variables

La Sociedad Espanyola de Diabetis ha guardonat amb el Primer Premi de Projectes d’Implementació i Avaluació en Gestió Assistencial de la Diabetis el projecte, liderat per la Unitat  de Diabetis,  Endocrinologia i Nutrició (UDEN) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, titulat: "Procés assistencial diabetis mellitus 1 (DM1) vinculat a la història clínica electrònica. Una experiència col·laborativa d’obtenció de dades estructurades a temps real dels serveis d’endocrinologia dels hospitals de referència de l’Institut Català de la Salut".  El lliurament del Premi es va fer divendres 29 d’abril a Las Palmas de Gran Canaria, en el marc del XXXIII Congrés de la Societat Espanyola de Diabetis.  

El projecte guardonat consisteix en la implantació als centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut, amb una població de referència d’aproximadament 3 milions de habitants d’arreu de Catalunya, d'un procés assistencial vinculat a la història clínica electrònica que permet fer un registre prospectiu de variables estructurades estandarditzades per al seguiment dels pacients amb DM1. L’obtenció d’aquestes dades es realitza durant la pràctica clínica habitual, a temps real i complint la normativa de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD). 

Aquest procés assistencial el van desenvolupar i pilotar professionals del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital Trueta en col·laboració amb el Centre de Competències Funcionals de l’ICS i, actualment, ja hi ha registrats un total de 3.900 pacients de tot Catalunya (el 60% dels quals del Trueta), amb un total de 726 variables. El 60% d’aquests pacients són del centre gironí mateix on, només l’any 2021, ja es van recollir més de 200.000 registres de dades. El projecte presentat preveu consolidar l’exportació d’aquest procés als 8 hospitals de l’ICS, que treballen amb la mateixa història clínica electrònica, del SAP Argos. 

Així, aquest registre permetrà l'obtenció transparent d’indicadors de qualitat assistencial de la població atesa afectada per DM1 de gran part de Catalunya, de forma prospectiva, estructurada i col·laborativa. El coneixement obtingut gràcies a l’anàlisi d’aquestes dades permetrà detectar desviacions dels objectius terapèutics i així poder engegar estratègies orientades a millorar els resultats en salut.  

A més, aquest registre contribuirà a millorar el coneixement epidemiològic de la DM1 a Catalunya i permetrà desenvolupar estudis col·laboratius entre els centres participants. La inclusió específica d’indicadors de gènere ―com el nivell d'estudis, l'activitat laboral o de cura, la dieta i l'activitat física― permetrà, a més, introduir la perspectiva de gènere en l'atenció clínica i en l'estudi de la diabetis tipus 1 i les seves complicacions.  

Cal destacar que, actualment, ni en l’àmbit estatal ni al sud d'Europa no existeixen registres prospectius de pacients amb DM1, malgrat tractar-se d'eines amb conegut impacte en la millora dels resultats de salut dels pacients. Així doncs, aquest seria el primer registre prospectiu de pacients amb DM1 al sud d'Europa i, probablement, l'únic o dels pocs d’àmbit mundial on les dades s'obtenen directament de l'acte assistencial. 

Des de la UDEN del Trueta pensen que aquesta iniciativa contribuirà a millorar la qualitat de l'assistència que es dona als pacients amb DM1 als centres de referència de l'Institut Català de la Salut i que aquesta experiència, de ben segur que es pot extrapolar a altres centres de dins i fora de Catalunya. 

“El coneixement transparent de la situació real dels indicadors de control dels pacients només pot ser positiu ja que, fins i tot en el cas que els resultats no siguin els desitjats, només el coneixement de la situació real permet posar en marxa iniciatives de millora, l'eficàcia de les quals, a més, podrem avaluar”, indica la doctora Mercè Fernández Balsells, cap del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital Trueta.  

 

HOSPITAL
Dilluns, 2 Maig 2022

Tags: