El Servei d'Urgències del Trueta va atendre el 2020 un 21% més de pacients mes risc vital que l'any anterior

Avui, 27 de maig, és el Dia Internacional de la Medicina d’Urgències i Emergències

Quatre de cada sis pacients atesos al Trueta són de fora la seva àrea, consolidant així el paper d’hospital de referència de la Regió Sanitària de Girona

El Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va atendre al 2020 un 21% més de pacients amb risc vital que l'any anterior. El 40% dels malalts que s’atenen a  les urgències són de fora de l’àrea sanitària de referència del centre com a hospital bàsic (les quatre àrees bàsiques de Girona, Sarrià de Ter, Celrà i Banyoles). Aquest fet es deu, en gran part, perquè el Trueta és on s’atenen totes les activacions dels Codis (Codi Ictus, Codi IAM degut sobretot a  Codi Politrauma...), consolidant, d’aquesta manera, l’hospital Trueta com a centre de referència de la Regió Sanitària de Girona.

En un any convencional, el Servei d’Urgències del Trueta realitza unes 77.000 atencions, amb una estada mitja dels pacients del voltant de 4 hores, i un 95% dels episodis es finalitzen abans de les 12 hores des de l’inici de l’assistència.

Però el 2020, no ha estat un any convencional; el Coronavirus SARS CoV-2 ha estat el gran protagonista, i els professionals del Servei d’Urgències han estat a la primera línia des del primer pacient que van atendre amb Covid19, el 28 de febrer de 2020. Els professionals han hagut d’anar adaptant els seus protocols a la nova situació, ajustant la manera de treballar i liderant l’inici del procés assistencial dels pacients afectats per la COVID. S’ha reorganitzat el servei per poder establir circuits diferenciats per a pacients sospitosos de tenir Covid i els que no, s’ha après a treballar equipats amb grans mesures de protecció individual, s’ha treballat colze a colze amb professionals d’altres serveis –especialment durant la primera onada de la pandèmia- i s’han posat en marxa nous recursos, com l’hospitalització domiciliària.

Augment dels pacients en situació de risc vital i de les hospitalitzacions

L’impacte de la pandèmia s’ha vist reflectit en les dades d’activitat del servei. Així, durant el 2020, l’Hospital Trueta va atendre un total de 56.173 urgències, un 27% menys que l’any anterior, descens degut principalment al confinament de la primera onada. Destaca l’increment del 21% de les urgències de nivell I, les que comporten risc vital del pacient. També han augmentat les de nivell II, qualificades de molt greus, que han pujat un 3%. La reducció de les atencions s’ha registrat especialment en les de nivell V (no urgent), IV (menys urgent) i III (urgent) que ha estat del -35%, -37% i -22% respectivament. L’explicació de les dades rau en el fet que durant aquest any de pandèmia, els usuaris han tendit a utilitzar els serveis d’urgències hospitalaris quan la seva situació era greu. Un altre efecte causat per la pandèmia és l’increment de les urgències que han acabat en hospitalització, que ha passat del 14,5% al 2019 al 18,1% al 2020.

Però el 2020 no només serà recordat per la pandèmia, sinó també per les obres d’ampliació del Servei d’Urgències, que van començar el 2017 i la COVID 19 va obligar a aturar durant uns mesos. Finalment, el renovat servei es va posar en marxa el gener de 2021, amb el doble de capacitat física (2300 m2) i amb la tecnologia més puntera. Aquesta reestructuració física, ha anat acompanyada d’una reestructuració en el funcionament i una ampliació dels recursos humans disponibles en tots els torns.

Els professionals del Servei d’Urgències van començar a utilitzat la metodologia de treball LEAN HEALTHCARE l’any 2013, que permet augmentar l’eficàcia, l’eficiència, la qualitat i la seguretat de l’atenció sanitària, eliminant allò que no aporta valor en l’obtenció del resultat esperat.

 

Professionals al Servei d'Urgències  

El Servei d'Urgències   Servei d'Urgències

HOSPITAL
Dijous, 27 Maig 2021

Tags: