Salut apropa a més malalts la implementació d'un procediment terapèutic per una patologia cardiovascular crònica i mortal

Realització d'un procediment de l’implant transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques a l'hospital Trueta

L’Hospital Universitari Josep Trueta s’incorpora a la xarxa de centres de referència per la població de Girona en aquest camp

El Departament de Salut apropa a més malalts que pateixen estenosi aòrtica severa, una patologia cardiovascular crònica, progressiva i mortal, un procediment menys invasiu que una cirurgia cardíaca. La resolució del Servei Català de la Salut (CatSalut) permet facilitar la implementació de l’implant transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques (TAVI) a pacients de més de 80 anys, sempre que aquests no compleixin les contraindicacions de fragilitat i co-morbiditat definides per la instrucció. La incorporació de la valoració del grau de fragilitat en els pacients candidats a aquest procediment és un fet pioner a l'àmbit estatal. Permet millorar la indicació i ampliar-ne l’ús a aquelles persones que més profit en poden treure. Per garantir-ho, es reforça la rellevància de l’equip multidisciplinar que valora la idoneïtat de la intervenció per a cada pacient.

“Volíem i veiem necessari aquest canvi per evitar complicacions a persones que poden ser més fràgils a una intervenció a cor obert”, explica Xènia Acebes, directora de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut. A l’any 2020, 560 pacients amb aquest risc s’han vist beneficiats. Fins ara, es feia només en persones de risc alt o be amb contraindicació per la cirurgia.

Fins abans de la resolució, 5 centres hospitalaris de referència (Hospital Vall d’Hebron, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital de Bellvitge i Hospital de Sant Pau) tenien la capacitat de fer aquesta intervenció. La nova actualització n’ha adherit l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. L’augment permet poder oferir una cobertura més extensiva, universal i equitativa. També s’ha fet una revisió exhaustiva dels criteris mínims que un centre hospitalari requereix per a la implantació del tractament.

La modificació s’ha dut a terme per tal de proporcionar aquest tractament als casos que poden obtenir uns millors resultats. “Són aquells que hi ha clars criteris d’inclusió perquè la seva implementació aconsegueixi els millors resultats. És a dir, que el tractament beneficiï a la persona que més ho necessiti”, concreta Assumpta Ricart, gerent de Processos Integrats del Servei Català de la Salut. L’objectiu és poder dur a terme un recanvi valvular de manera no invasiva a gent que fins ara havia d’intervenir-se quirúrgicament.

Mentre la majoria de valoracions de fragilitat són dicotòmiques (amb/sense fragilitat) a Catalunya es fa la valoració del grau de fragilitat seguint l’escala IF-VIG que permet la presa de decisions individualitzada i ajustada per a cada pacient. L’escala IF-VIG ha estat dissenyada a Catalunya, i ha demostrat ser una eina senzilla, ràpida i amb una bona capacitat per decidir (amb relació als diferents graus de fragilitat).

Els nous criteris s’han consensuat entre diferents experts de la xarxa pública de Catalunya. Hi han participat cardiòlegs i cirurgians cardíacs dels hospitals de Catalunya, diferents societats científiques, especialistes del Pla Director de Malalties Cardiovasculars i el Servei Català de la Salut, recollides en el document “Recomanacions d’indicacions per a la implantació transcatèter de vàlvula aòrtica (TAVI) a Catalunya (2019)”. En els dos anys vinents s’incrementarà la indicació de la tècnica en pacients de risc intermedi.

HOSPITAL
Dilluns, 15 Març 2021