Primera reunió de l’equip de treball tècnic per avançar en la construcció del nou Hospital Trueta

Reunió de l'equip de treball tècnic er avançar en la construcció del nou Hospital Trueta

L’òrgan és l’encarregat de fer el seguiment dels tràmits urbanístics necessaris pel futur campus de salut a la Regió Sanitària de Girona

El Departament de Salut segueix avançant per fer possible el nou Hospital Josep Trueta i el futur campus de salut a la Regió Sanitària de Girona. Aquest dijous s’ha celebrat la primera reunió de l’equip de treball tècnic, que és l’òrgan encarregat d’impulsar els tràmits urbanístics per construir el complex sanitari, com són les modificacions dels planejaments. En aquesta primera reunió s’han establert les bases de l’equip de treball i el seu funcionament i s’ha començat a treballar en tots els aspectes urbanístics necessaris per executar el projecte del nou Hospital Trueta.

A la sessió, que s’ha fet telemàticament, hi ha participat el delegat territorial del Departament de Salut a Girona, Miquel Carreras; el director territorial a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló; els arquitectes municipals dels ajuntaments de Girona i Salt, Pep de Solà-Morales i Andrea Llusent; els caps de la divisió de Recursos Físics del CatSalut, Martí Ballart, i del Servei Territorial d’Urbanisme a Girona, Jordi Domènech, així com tècnics dels diferents equips.

L’equip de treball tècnic està liderat des de la Regió Sanitària de Girona i té l’encàrrec de fer el seguiment dels tràmits urbanístics de cadascuna de les administracions implicades i de detectar les necessitats de tots els actors implicats en el futur campus de salut. També té la responsabilitat de projectar la ubicació idònia dels diferents serveis del campus sanitari. Per últim, haurà de vetllar per la cessió dels terrenys al Departament de Salut. Per dur a terme aquestes tasques, se celebrarà un mínim de sis reunions anuals ordinàries.

La reunió de l’equip de treball tècnic s’ha produït després que el 14 de gener es constituís formalment la Comissió Paritària de Seguiment, integrada per representants del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els Ajuntaments de Girona i Salt. La Comissió té la funció de facilitar la gestió conjunta i coordinar els tràmits urbanístics necessaris amb l’objectiu de promoure la transformació del nou centre hospitalari. Tot plegat permet seguir avançant en la implantació del nou campus sanitari a Girona i en la construcció del nou Hospital Josep Trueta, per dotar-los de l’estructura i els equipaments necessaris per afrontar les necessitats sanitàries del territori.

HOSPITAL
Divendres, 29 Gener 2021

Tags: