S'implanta la història clínica informatitzada a l’àrea de reanimació postquirúrgica de l’Hospital Trueta

Una professional de l'Àrea de Reanimació revisant les constants vitals del pacient.

 

Aquesta setmana s’ha iniciat la implantació de la història clínica informatitzada a l’àrea de reanimació postquirúrgica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Es tracta del registre de les dades del pacient, mitjançant un programa informàtic, especialment dissenyat per a l’atenció del pacient més complex i també en situació crítica. La integració de la majoria de variables clíniques obtingudes a través de la monitorització contínua del pacient es realitza de forma automàtica.

El programa permet el maneig protocol·litzat de les cures d’infermeria i el tractament estandarditzat per a cada tipus de cirurgia i individualitzat per al pacient. El funcionament de l'eina és fiable i transparent, de manera que ajuda a evitar errors i augmenta la seguretat en l’atenció als pacients.

El sistema emmagatzema les dades clíniques de forma ordenada i centralitzada, de manera que es puguin analitzar de forma fàcil i comparar-les amb les d’altres centres hospitalaris que treballen amb la mateixa metodologia. Simultàniament s'ha iniciat la dispensació de medicació, planificada cada 24 hores, en forma d’unidosi, preparada pel servei de farmàcia.

Amb aquesta incorporació, el Trueta ha culminat la instal·lació del mateix sistema a totes les àrees de crítics, ja que està en funcionament a la Unitat de Cures Intensives, a la Unitat de Crítics Cardiològics, i a la Unitat de Neonatologia i Cures Intensives de Pediatria.

Per altra banda, una altra millora a l’àrea quirúrgica ha estat la instal·lació d’un armari intel·ligent que permet fer la dispensació automàtica de fàrmacs, alhora que tenir un major control i seguretat dels medicaments d’especial prescripció. Aquest equipament facilita la traçabilitat complerta d’aquests consums dins l'àrea quirúrgica.

Una professional de l'Àrea de Reanimació revisant les constants vitals del pacient.

 

HOSPITAL
Divendres, 10 Juliol 2020

Tags: