La Regió Sanitària de Girona ja ha analitzat més de 30.000 mostres de PCR, un 16% de les quals són positives

Professional analitzant mostra de PCR

La major part del processament s’ha realitzat als laboratoris de la multinacional veterinària HIPRA d’Amer, que ha col·laborat desinteressadament amb Salut en tot moment

La Regió Sanitària de Girona ja ha processat més de 32.000 proves de PCR al territori per determinar la presència de coronavirus SARS-CoV-2, el 82% de les quals han estat negatives, un 16% positives, en un 1% dels casos no s’han aportat resultats concloents i s’ha repetit la prova, i un 1% està en procés. La gran majoria d’aquestes mostres s’han analitzat a les instal·lacions que la multinacional farmacèutica veterinària HIPRA, amb seu a Amer, ha cedit a l’Institut Català de la Salut. En aquest moment, el volum de mostres per analitzar ha baixat notablement (se’n fan unes 400-450 diàries), de manera que avui dia es processen la majoria de mostres al Laboratori de l’ICS a Girona, unes 250 es continuen fent a HIPRA i una part també s’envia a analitzar al Banc de Sang i Teixits. Cal tenir en compte, però, que s’havia arribat a pics de 1.000 determinacions/dia.

El 39% de les peticions de PCR han estat demanades per l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta (més de 7.000) i l’Hospital de Santa Caterina de Salt (quasi 5.500). El 30% de les sol·licituds les han fet la resta d’hospitals comarcals de la Regió (Palamós, unes 4.500; Figueres, unes 2.900; Olot, unes 1.400; Campdevànol, unes 670, i Blanes, que majoritàriament envia les PCR a Barcelona, 38). Un altre volum important, el   25 %, amb més de 8.100 sol·licituds, prové dels centres d’atenció primària de la Regió de Girona, que també han tramitat les PCR dels centres residencials. La resta de peticions les han fetes l’Institut Català d’Oncologia, les clíniques privades –sobretot Clínica Girona i Clínica Bofill― i Mutuam, entre altres.

Durant tots aquests mesos la col·laboració d’HIPRA ha estat vital per al processament de mostres a la Regió de Girona, ja que ha permès multiplicar la capacitat que tenia el Laboratori Clínic Territorial ICS Girona. Des de fa tres setmanes, el volum de mostres ha anat a la baixa, fet que ha permès reduir l’aportació d’HIPRA. Els professionals de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i de l’ICS que s’havien traslladat a HIPRA per dur-hi a terme les anàlisis s’han pogut reincorporar als seus laboratoris i les mostres que encara processen les fan íntegrament els professionals d’HIPRA.

Per la seva banda, el Laboratori Clínic Territorial ICS Girona s’està preparant per poder assumir unes 1.500 mostres diàries. En aquest sentit, ja disposa d’un robot de processament i detecció de mostres nou, aquest mes de juny n’arribarà un segon, i durant l’estiu un tercer. A més, s’estan adquirint reactius per tal de disposar-ne de suficients en cas que hi hagués un nou rebrot de la pandèmia. Si donat el cas s’haguessin d’analitzar més de 1.500 PCR diàries, es recorreria a una nova col·laboració amb HIPRA i IDIBGI, que sempre han mostrat la seva predisposició. 

 

Trasllat d’equipament i professionals

Per dur a terme el processament de mostres es va traslladar part de l’activitat als laboratoris d’HIPRA, amb prop de 700 m2 dotats de l'última tecnologia en diagnòstic per PCR i als equipaments de l’IDIBGI que també hi va destinar professionals voluntaris que s’encarregaven del processament de les mostres conjuntament amb un facultatiu especialista en biologia molecular de l’Institut Català de la Salut i el suport de quatre tècnics d’HIPRA, especialitzats en aquest tipus de gestió. HIPRA també es va encarregar del suport logístic del transport de les mostres i, per això, va establir un servei que tres vegades al dia recollia les mostres al Laboratori Clínic Territorial ICS Girona, situat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, i les portava a HIPRA. Els professionals de l’IDIBGI també van col·laborar en el procés d’inactivació de les mostres, que es fa al Laboratori de Salt.

El processament de les mostres

El processament de les PCR per determinar la presència del coronavirus passa per la realització de quatre fases: la inactivació de la mostra, l’extracció, l’amplificació i la detecció.

Quan arriben les mostres amb sospita de coronavirus, es procedeix a fer la inactivació del virus, és a dir, fer que el virus no infecti. Un cop fet aquest primer procés es fa el pas següent que és l’extracció del material genètic: el virus conté dins seu una molècula que es diu RNA, que cal extreure per poder-la analitzar. La tercera fase és l’amplificació de l’RNA extret, és a dir, es col·loca l’RNA en un analitzador que, mitjançant un seguit de reaccions en cadena consecutives i cícliques, permet obtenir una quantitat cada cop més gran de còpies de la molècula d’RNA extreta del virus i s’aconsegueix que, al cap d’una hora i mitja, d’aquests processos cíclics s’obtingui una quantitat suficient de còpies d’RNA del virus com per poder detectar amb fiabilitat els gens que el componen i saber si és un coronavirus SARS-CoV-2 (4a fase del procés).

HIPRA desenvolupa i comercialitza vacunes per a animals, alhora que proporciona serveis per a la prevenció i control de diverses malalties animals en explotacions ramaderes. Per al diagnòstic d'aquestes malalties, compta amb l'última tecnologia en anàlisi per PCR. Les mostres són tractades d'acord amb els protocols internacionals i amb les més estrictes mesures de seguretat de bioseguretat i biocontenció.

L’Institut Català de la Salut a Girona vol agrair la predisposició desinteressada i l’acompanyament tecnològic que ha rebut en tot moment d’HIPRA, que a banda de cedir els seus espais i equipaments, ha posat a disposició part del seu personal tècnic  per fer front a la pandèmia.

 

 

Processament de mostres al Laboratori Clínic Territorial Girona   Processament de mostres al laboratori de l'empresa HIPRA.   Tècnics durant el procés d'amplificació   Màquina mostrant el temps que fa que s'està duent a terme el procés d'amplificació en el processament de mostres PCR

HOSPITAL
Divendres, 19 Juny 2020

Tags: