L’Hospital Trueta ha atès fins ara un total de 800 pacients confirmats de Covid, dels quals, 514 han ingressat

Un metge a Pneumologia

Un total de 411 pacients ingressats ja han pogut tornar a casa seva i 49 han deixat la unitat de cures intensives

Tot l’Hospital s’ha bolcat a fer front a les necessitats generades amb la pandèmia del Covid 19

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha atès fins ara un total de 800 pacients amb Covid positiu, dels quals 514 han requerit ingrés hospitalari. Ahir al centre hi havia 114 pacients positius ingressats, 45 dels quals en llits convencionals, i 63 en llits de crítics i semicrítics, a més de 6 amb hospitalització domiciliària. A més, s’han atès 453 pacients més sospitosos, dels quals 173 han acabat ingressant. En total doncs, el servei d’Urgències ha atès 1.145 pacients per Covid, ja siguin casos confirmats o sospitosos i ha fet el seguiment de 63 hospitalitzacions domiciliàries. El dia amb més moviments va ser el 26 de març, quan es van atendre 60 pacients a urgències, quasi la meitat dels quals va requerir ingrés. També s’ha hagut de lamentar la mort de 68 persones amb COVID, 6 de les quals al mateix servei d’urgències.

Dels 514 pacients que han requerit ingrés hospitalari, 411 pacients positius ja han estat donats d’alta, a més de 144 sospitosos. El dia 3 d’abril va ser en el dia en que es van donar més altes, amb un total de 21. Els serveis que més altes de pacients que han retornat a domicili han donat són Medicina interna, amb un total de 184, i 31 de Pneumologia. La Unitat de Crítics també ha donat 49 altes de pacients, en aquest cas per ingressat a un altre servei i acabar-se de recuperar.

Des que es va declarar la pandèmia, l’Hospital ha fet un gran esforç per adaptar-se a la nova situació: adaptant les seves instal·lacions, comprant material, equipament electromèdic i equipament de protecció individual als professionals.

L’esforç més important l’han fet els professionals, molts dels quals han hagut de deixar els seus llocs de treball habituals per incorporar-se a les unitats de crítics, especialment el personal d’infermeria: infermeres de pediatria, d’endoscòpies, hospitalització, de l’àrea quirúrgica... moltes han fet un esforç per formar en l’atenció al pacient crític i per adaptar-se a les noves condicions de treball. Des de la Direcció d’Infermeria s’han ampliat al 100% les jornades que tenien reduccions i s’han fet 46 noves contractacions, sobretot per cobrir els llocs de treball que deixaven aquestes infermeres reubicades en unitats de crítics. D’aquestes, hi ha 16 estudiants de quart d’Infermeria, que acaben el seu grau en poques setmanes. Tots aquests havien fet pràctiques en àrees de crítics i s’han incorporat a les UCI que s’han habilitat per fer front a la pandèmia. 

Els professionals mèdics també han fet un important esforç, especialment notable el dels intensivistes, internismes i pneumòlegs, però també d’altres serveis que han fet equip amb aquests professionals per ajudar en tot allò que ha estat possible. Cal tenir present, que alguns serveis han baixat l’activitat i d’altres no, i que també els ha suposat un esforç poder destinar professionals a donar un cop de mà a les especialitats més tensionades.

Des de la Unitat Bàsica de Prevenció s’ha fet un seguiment de tots els professionals del Trueta i de l’atenció primària de l’ICS a Girona que presentaven símptomes compatibles amb Covid. Així, han realitzat fins a 611 proves de diagnòstic per coronavirus PCR, 367 de les quals a l'Hospital. En total, han donat positiu a la prova 109 professionals del Trueta, 35 dels quals ja s’han pogut reincorporar al lloc de treball.

Però la pandèmia ha sacsejat tot l’Hospital, no només els professionals que fan atenció directe. Molts altres serveis s’han vist amb la necessitat d’adaptar-se a la nova situació: manteniment per habilitar nous espais assistencials, electromedicina localitzant, arranjant i comprovant aparellatge necessari per a l’atenció del pacient crític i semicrític (ventil·ladors invasius i no invasius, monitors, bombes,...), magatzem, secretècnica, informàtica, la unitat de compres, recursos humans, atenbció a la ciutadania, admissions, i un llarg etcètera de serveis que englobarien la totalitat dels professionals del centre.

Des de Medicina Preventiva també ha abocat els seus esforços en la gestió del coronavirus, tant pel que fa al control de seguretat dels equips de protecció individuals que han anat arribant, el control de la correcta utilització per part dels professionals, garantir la neteja i desinfecció dels espais, etc.

I altres serveis com Farmàcia o Laboratori Clínic han hagut d’adaptar part del seus equips a donar resposta a les necessitats del Covid, ja sigui adoptant nous circuits per al subministrament de fàrmacs en el cas de Farmàcia, com per la gestió de les PCR en el cas del Laboratori.

Un dels equips que també ha hagut de fer front a les demandes dels professionals i dels usuaris enfront a la nova situació és l’Equip de Suport Psicològic del Trueta, que s’ha ampliat i reorganitzat expressament per fer front a la pandèmia, de la mà dels professionals de la xarxa de salut mental de l’Institut d’Assistència Sanitària. Aquest equip ha donat suport als professionals en relació a la pròpia gestió emocional i davant de qualsevol demanda o necessitat que poguessin tenir. També han estat promovent la comunicació i l’acompanyament entre pacient i família a través de tablets i oferint acompanyament als pacients i a les famílies que ho requerien en el procés de final de vida. 

Unitat de crítics 4   Netejant-se les mans després d'atendre un pacients al Servei de Pneumologia

  Un metge internista vistant un pacient.  Planta d'Hospitalització.

  Dues infermeres atenent un pacient amb Covid 19   zelador i infermera traslladant un pacient

Una infermera sortint d'una habitació d'un pacient, en aquest cas no COvid

HOSPITAL
Dissabte, 18 Abril 2020

Tags: