L’Hospital Trueta i la Fundació Daniel Bravo posen en marxa la nova Unitat d’Imatge Cardíaca Avançada dotada de la tecnologia més capdavantera

Una infermera especialitzada en cardiologia fent una prova en un dels gabinets de la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada

Es tracta d’una unitat d’excel·lència, altament especialitzada, que donarà cobertura a tots els pacients amb patologia cardíaca de les comarques gironines

La nova Unitat vol ser un pol d’atracció per formar cardiòlegs que vulguin especialitzar-se en tècniques d’imatge cardíaca

Gràcies al suport econòmic de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu s’han pogut renovar els espais, incorporar nous equipaments i crear un programa formatiu pioner

La nova Unitat d’Imatge Cardíaca Avançada de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ja és una realitat. I és que després d’una reforma integral dels espais, i de la incorporació de més i millors equips i de tecnologia d’última generació, el centre hospitalari de referència de les comarques gironines compta amb una nova àrea assistencial altament especialitzada en els estudis del cor mitjançant tècniques no invasives. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.

La nova Unitat, ubicada a la 7a planta del centre, disposa ara de deu gabinets de proves, una àrea de recuperació i observació de pacients, i dues àrees de treball per fer la valoració dels estudis del cor. En definitiva, espais més amplis, confortables, eficients i adequats a les necessitats d’usuaris i professionals.

La remodelació de la Unitat ha anat acompanyada de l’entrega de nous equipaments i de programari d’última generació. En concret, s’han incorporat tres ecocardiògrafs de gamma prèmium amb vuit sondes per realitzar estudis transtoràcics i transesofàgics –proves que serveixen per veure amb precisió el funcionament del cor i de les vàlvules cardíaques–. Aquests equips se sumen als sis dels quals ja disposava la Unitat. També s’ha instal·lat tot un paquet d’actualitzacions i noves versions de programes específics per a l’estudi i el processament d’imatges cardíaques, que permeten la digitalització i la gestió de tots els estudis del cor d’una manera més àgil, segura i personalitzada. Finalment, cal destacar la incorporació d’un nou aparell de llum ultraviolada per fer la desinfecció de les sondes. Es tracta d’un sistema innovador, ràpid i pràctic, que no genera cap tipus de residu.

Aquesta nova dotació tecnològica fa possible oferir una carta de serveis d’imatge cardiovascular de màxim nivell, que donarà cobertura a tots els pacients adults i pediàtrics amb patologia cardíaca de la Regió Sanitària Girona.

L’increment de l’oferta assistencial inclou estudis d’ecocardiografia transtoràcica i transesofàgica en 2D, 3D i 4D, així com ecocardiografia d’estrès tant farmacològic com d’esforç físic. També incorpora l’estudi i el seguiment de les cardiopaties congènites de l’adult i de l’infant. Cal destacar, a més, que el nou programari adquirit permet fer diagnòstics més precisos i obtenir nous paràmetres cardíacs que ajudaran a millorar l’orientació terapèutica dels pacients.

L’objectiu del Trueta és ser un pol d’atracció per formar cardiòlegs que vulguin especialitzar-se en tècniques d’imatge cardíaca i, també, donar suport formatiu a altres professionals del territori que utilitzen l’ultrasò per valorar el cor. Per això s’ha creat un programa de formació d’especialistes en tècniques d’imatge cardíaca avançades, actualment en fase d’acreditació per la Universitat de Girona i pioner a tot l’Estat, que també ha comptat amb el suport econòmic de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.

Actualment, la Unitat d’Imatge Cardíaca Avançada té un equip de set cardiòlegs i tres pediatres especialitzats en cardiologia pediàtrica que assumeixen els estudis del cor d’adults i d’infants, tant a l’Hospital Trueta com a l’Hospital de Santa Caterina i a l’Hospital d’Olot. També disposa d’una infermera especialitzada en imatge cardíaca que fa ecocardiografies avançades, dues infermeres clíniques, dos tècnics auxiliars d’infermeria i un zelador amb una àmplia experiència en l’atenció del pacient cardiològic. Aquest treball multidisciplinari dins la Unitat permet un abordatge integral del pacient, així com un millor treball en equip per a la valoració conjunta dels casos. 

L’any 2019, els professionals de la Unitat han atès aproximadament 10.000 pacients adults –a un 15% dels quals se’ls ha realitzat una prova d’alta complexitat–, i  2.800 de pediàtrics. La previsió és que l’activitat de la Unitat experimenti en els propers anys un creixement molt rellevant, sobretot pel que fa als estudis del cor més complexos.

Tot aquest projecte, valorat en 1,25 milions d’euros, ha estat possible gràcies a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, que ha assumit el 80 % del seu cost total tenint en compte l’obra, els nous equips i el programari, i el programa formatiu.

La nova Unitat d’Imatge Cardíaca Avançada s’emmarca en l’aposta ferma de l’Hospital Trueta per desenvolupar una àrea del cor competitiva i de referència, i se suma a altres actuacions que s’han dut a terme en els darrers anys al Servei de Cardiologia, com ara la renovació de l’equipament de la Unitat d’Hemodinàmica, la consolidació de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca i la posada en funcionament de la Unitat d’Arrítmies.

espais de la nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada de l'hospital Trueta  sala d'espera de la nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada de l'hospital Trueta

sala d'espera de la nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada de l'hospital Trueta  gabinet de la nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada de l'hospital Trueta

espais de la nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada de l'hospital Trueta  Una infermera especialitzada en cardiologia fent una prova en un dels gabinets de la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada

Una professionals de servei de cardiologia fent una prova en un dels gabinets de la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada  professionals del servei de Cardiologia a la sala de treball de la nova Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada

HOSPITAL
Dijous, 16 Gener 2020

Tags: