El Trueta estrena un nou equipament de teràpia guiada per imatge per a la realització de procediments intervencionistes endovasculars mínimament invasius

Nou aparell d’alta tecnologia per a la realització d’intervencionisme endovascular

L’aparell, que en substituirà un que va ser adquirit el 2006, ha suposat una inversió de més d’un milió d’euros
Aquest any 2019 els professionals de l'Àrea d’Intervencionisme han fet més de 1.600 tractaments 

Aquesta setmana s’ha posat en marxa a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta un nou equipament d’alta tecnologia per a la realització d’intervencionisme endovascular, el qual ha suposat una inversió d’1.167.790 euros, a més de prop de 18.000 euros en obres per a l’adequació de la sala als requeriments del nou aparell. Aquest equipament en substitueix un d’adquirit l’any 2006 i que havia quedat obsolet.

Aquest aparell, un sofisticat angiògraf, serveix per realitzar angiografies per intervencionisme endovascular, és a dir, procediments mínimament invasius guiats per imatges. Aquesta prova permet obtenir informació molt precisa sobre l’estat dels vasos sanguinis: s’introdueix un catèter molt petit dins l’artèria o la vena del pacient que es vol estudiar, a través del qual s’injecta líquid de contrast. Al mateix temps que el líquid circula per les artèries es veu la imatge en directe, com una pel·lícula de vídeo, fet que permet conèixer com circula la sang a l’organisme.

En general, el nou equipament permet treballar amb major qualitat, facilitat i eficàcia que l’aparell que substitueix. Un dels múltiples avantatges és la capacitat de realització dels estudis en menys temps i amb més resolució de la imatge. Això es deu al fet que l’equipament compta amb un monitor molt més gran, que permet una millor visualització de les imatges, amb més resolució i una escala de grisos més àmplia. La imatge d’aquest monitor es pot subdividir, de manera que permet visualitzar al mateix temps el mapa vascular i una imatge de l’observació en directe (es pot veure com es navega amb els dispositius que s’introdueixen dins del pacient) o referències òssies ―una versatilitat que és molt útil en el cas dels ictus i de les implantacions de stents carotidis.

Integrat a un aparell de tomografia computada

El nou aparell permet guiar els procediments d’intervencionisme tant per l’observació en directe, com per tomografia computada (TC) i per ecografia. Això es deu al fet que el nou aparell està integrat a un equip de TC a la mateixa sala, cosa que permet obtenir més informació als professionals, els quals poden realitzar el  maneig i el tractament de manera més ràpida, a la mateixa sala d’angiografies sense la necessitat de realitzar una TC prèvia, amb la reducció de temps per realitzar el tractament que això implica. També cal remarcar la capacitat de poder realitzar reconstruccions 3D dels estudis realitzats dintre de la mateixa de la sala.

Els professionals disposen ara de pantalles tàctils (similars a una tauleta [tablet]) que eviten que hagin de sortir de la sala per valorar la imatge i manipular-la, tal  com passava fins ara, amb la millora qualitativa i de temps que això suposa.

El nou equipament també disposa d’aplicacions específiques per a oncologia, que permeten una millor detecció i precisió en la realització del tractament percutani en patologia tumoral. Per exemple, facilita la identificació dels vasos que nodreixen els tumors i la guia de les embolitzacions dels tumors de manera molt més selectiva.

El monitoratge del pacient durant el procediment terapèutic també millora notablement en relació amb l’equipament anterior, ja que la pantalla és de dimensions més grans i disposa d’un sistema de visualització continuada de tots els paràmetres de monitoratge (constants vitals del pacient, pressió arterial...). També permet col·locar millor el pacient quan es realitza la sedació anestèsica durant el procediment.

Finalment, és també molt important la capacitat de realització dels procediments amb menor dosi d’irradiació, tant per als pacients com per als professionals. Així, el nou aparell permet fer un zoom digital sense necessitat d’incrementar la irradiació. També està equipat amb un programari que gestiona la dosi radiològica de cada procediment.

Els tipus de tractaments que s’hi realitzen

La sala d’intervencionisme endovascular és utilitzada per professionals del servei de Radiologia, del servei de Neurologia i del servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular, amb col·laboració de professionals del servei d’Anestesiologia i del servei de Protecció Radiològica, a més d’infermeria especialitzada.

Aquest angiògraf d’última generació és utilitzat per realitzar embolitzacions d’hemorràgies agudes (postquirúrgiques, produïdes per traumatismes, digestives i les expectoracions de sang procedent de les vies respiratòries), tractaments d’obstruccions vasculars (angioplàsties i implants de stents), d'aneurismes arterials i trombectomies mecàniques en infarts cerebrals aguts, entre altres. Durant aquest any 2019, els professionals de l'Àrea d’Intervencionisme han realitzat més de 900 procediments de radiologia intervencionista del cos (com ara embolitzacions de sagnat agut), més de 500 procediments de cirurgia endovascular i més de 200 procediments de neurointervencionisme, amb uns resultats molt satisfactoris.

Nou aparell d’alta tecnologia per a la realització d’intervencionisme endovascular  Equip de professionals de l'Àrea d’Intervencionisme amb el nou aparell

Equip de professionals de l'Àrea d’Intervencionisme a les escales del Trueta  Professionals realitzant una angiografia amb el nou aparell

Professionals realitzant una angiografia amb el nou aparell  Professionals realitzant una angiografia amb el nou aparell

HOSPITAL
Dimecres, 18 Desembre 2019

Tags: