El Trueta millora els temps d’atenció al Servei d’Urgències durant l’època de grip

En relació al comunicat de premsa que han enviat Satse, Metges de Catalunya, Catac i UGT sobre la situació a les urgències del Trueta, comentar que efectivament durant la primera quinzena de gener es van atendre al servei 530 persones més que al mateix període de l'any anterior, i tot i aquest augment els temps de resolució del servei ha millorat notablement en relació a l'any anterior. L'espera mitjana per ser atès al servei d'urgències ha estat de 55 minuts i 22 segons. L'estada mitjana al servei, és a dir, el temps en que ha estat un pacient al servei des que ha arribat fins que ha estat donat d'alta (temps d'espera i temps d'assistència), ha estat de 4 hores i 16 minuts (59 minuts menys que el mateix període de l'any passat). En el cas dels pacients que han requerit ingrés, l'estada mitjana a urgències ha estat de 5 hores i 24 minuts, mentre que l'any passat durant la mateixa quinzena va ser de 10 hores i 42 minuts (s'ha reduït el temps d’espera per ingrés hospitalari en 5 hores i 17 minuts). Per tant, tot i que s'han atès un 18% més de pacients, l'espera i l'assistència ha estat molt més breu.

Cal tenir present que per fer front a l'augment previsible d'activitat, s'han contractat reforços tant pel que fa al col·lectiu de metges com d'infermeres durant el període de l'epidèmia de grip. Així, s'ha contractat un metge més al Servei d'Urgències pel torn de nit; s'ha reforçat la guàrdia de medicina interna amb un professional més durant 12h en caps de setmana i festius; s'ha reforçat amb un facultatiu més la guàrdia de medicina intensiva i s'ha posat en marxa una guàrdia localitzada de pneumòleg. Pel que fa als professionals d'infermeria, s'ha reforçat el servei d'urgències amb una infermera més per torn, és a dir, sis persones en total.

Recordem que el dia 18 de desembre es va posar en marxa l'atenció continuada del CUAP Güell, que en el seu primer mes de funcionament ha atès prop de 6.000 visites. Aquest dispositiu està pensat per atendre pacients de complexitat baixa i moderada.

Volem posar de relleu que en els propers mesos està previst que acabin la primera fase de les obres d'ampliació de les urgències del Trueta, unes obres quan un cop acabades permetran doblar la superfície del servei, fet que de ben segur suposarà una gran millora tant per a professionals com per a pacients.

Aprofitem per agrair la tasca que duen a terme cada dia els professionals de l'Hospital i de l'atenció primària, i especialment en el moment més àlgid de l'epidèmia de grip, quan han de fer un sobreesforç per poder atendre l'increment de l'assistència habitual.  

 

HOSPITAL
Dimarts, 30 Gener 2018