El Trueta potencia l’extirpació de càncers en fases inicials del sistema digestiu per via endoscòpica per evitar així la cirurgia

Professionals del Servei de Digestologia amb pacient

Un centenar de pacients se’n beneficiaran cada any

El Servei de Digestologia de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona ha potenciat aquest any l’aplicació de tècniques d’endoscòpia per a neoplàsies incipients de còlon, estómac i esòfag, que són càncers que, tot i estar en estadis inicials, tradicionalment s’erradiquen amb cirurgia convencional, cosa que allarga el procés de recuperació del pacient. Ja fa dos anys que el Trueta practica ocasionalment intervencions d’aquest tipus, però el perfeccionament de les tècniques endoscòpiques, algunes de les quals són molt innovadores a Catalunya, permetrà ara que cada any un centenar d’intervencions es facin així, la qual cosa evitarà el quiròfan i la cirurgia oberta.

Aquest percentatge representa, aproximadament, un 75% de les neoplàsies inicials de còlon, estómac i esòfag que es fan anualment al Trueta. L’Hospital és el centre de referència de la Regió Sanitària de Girona, i els responsables del Servei de Digestologia ja s’han reunit amb els responsables del hospitals comarcals per explicar-los les noves tècniques endoscòpiques que practiquen i posar-les a l’abast dels pacients que se’n poden beneficiar.

Quant als càncers d’esòfag, tenint en compte sempre els que estan en una fase inicial, el 100% es podrà, ara, tractar amb aquest procediment. Així mateix, d’una banda, gairebé tots els càncers d’estómac es faran amb endoscòpia, i, de l’altra, un 30% de les colectomies precoces que al Trueta se’n fan gairebé cent a l’any, també.

Pioners en l’ús d’una tècnica per a càncers de còlon

L’avenç en el camp de les endoscòpies i la millora de l’instrumental que s’utilitza permeten un nou escenari d’oportunitats d’aplicació de diferents tècniques per a cada cas. Una de les més innovadores és la resecció transmural endoscòpica, que el Trueta va ser el primer hospital català de posar en pràctica el 2015 per tractar els tumors de còlon, i que, gràcies a la seva evolució, permet un alt índex de precisió en el procés d’extirpació de l’àrea afectada. El Servei de Digestologia de l’Hospital Trueta també és capdavanter en l’ús de l’anomenada radiofreqüència de Barrett en càncers d’esòfag i  la dissecció endoscòpica submucosa amb bisturí microscòpic.   

Aquestes tècniques es duen a terme amb una sedació profunda que permet al pacient una recuperació molt més ràpida que amb la de la cirurgia convencional, i que li simplifica la preparació per a la intervenció.

Professionals del Servei de Digestologia amb pacient   Professionals del Servei de Digestologia amb pacient  Professionals del Servei de Digestologia amb pacient

HOSPITAL
Dimarts, 29 Agost 2017