La Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició de Girona compleix 20 anys amb més de mig milió de visites a pacients

Foto en grup de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona (UDENTG).

D’abast territorial, és pionera en la integració de tots els àmbits assistencials i els seus professionals han publicat 450 articles en revistes especialitzades

El balanç dels 20 anys de la creació de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona (UDENTG) situa aquesta unitat com a capdavantera a Catalunya per la seva capacitat resolutiva i, internacionalment, per la recerca metabòlica que duu a terme i el seu important impacte clínic.

Des de la seva creació l’any 1996, ha atès més de 300.000 visites a consultes externes de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona; 98.000 a l’Hospital de Dia del mateix centre, 38.000 a consultes externes als hospitals comarcals i 117.000 pacients en sessió amb els facultatius d’atenció primària. També ha registrat 1.200 ingressos hospitalaris per descompensació o complicacions de pacients amb diabetis, una xifra que queda per sota de la mitjana catalana, segons dades del Departament de Salut. En aquesta taula comparativa, la UDENTG també mostra més capacitat resolutiva a l’atenció primària, un millor control metabòlic dels pacients i uns índexs menors de consultes urgents i de despesa farmacèutica.

Fa pocs dies el Col·legi de Metges de Girona la va guardonar amb el Premi Bonastruc ça Porta per ser pionera territorialment. La UDENTG va néixer amb un enfocament de territori amb la finalitat d’unificar recursos humans i materials, a tota la regió sanitària de Girona,  de potenciar l’assistència mèdica i de qualitat en l’atenció endocrinològica, d’optimitzar-la i de donar resposta de forma equitativa a les necessitats del territori pel que fa a aquesta especialitat.

 

Assistència i recerca de primer nivell

La trajectòria de la Unitat s’ha caracteritzat per la integració dels diversos àmbits assistencials. Aquest model d’atenció ja va ser revisat  també l’any 2006 i, des d’aleshores ençà, se n’ha evidenciat l’eficiència perquè ha permès reduir les derivacions a l’especialista, les urgències, les hospitalitzacions i la despesa farmacèutica, entre altres millores. Tot plegat, amb un control més bo del pacient amb diabetis, la principal patologia que tracta.

Els resultats aconseguits en aquests anys d’implantació del model han permès reduir un 80% les derivacions a l’especialista. Les visites a consultes externes són un 12% inferiors que la mitjana catalana, el nombre d’hospitalitzacions i d’urgències és un 3% menor que el de Catalunya, i les estades hospitalàries representen un 4% menys. El cost farmacèutic també és un 8% inferior a la mitjana catalana. El model permet un estalvi anual de gairebé tres milions d’euros només en despesa de farmàcia.

En l’àmbit de la investigació i la recerca la Unitat també és capdavantera. Els seus professionals han publicat més de 450 articles en revistes especialitzades i compten amb gairebé 12.000 citacions.

Quant a l’apartat de docència, s’ha posicionat com a unitat referent, ja que fa més de 15 anys que ofereix ensenyament de pregrau i de postgrau a la Universitat de Girona, amb formació MIR en endocrinologia i nutrició. Des de l’any 2002 han format 10 professionals en aquesta àrea i, actualment, n’hi ha 3 en període formatiu.

El bagatge de la UDENTG també inclou 18 tesis doctoral dirigides i un llarg historial de cursos de formació continuada a professionals de l’atenció primària i hospitals comarcals, i l’assistència a congressos nacionals i simposis internacionals de la seva especialitat.

Actualment la UDENTG és un referent internacional en la recerca metabòlica i en el seu impacte clínic. No és en va que la Unitat i els seus professionals han estat reconeguts amb diversos premis i distincions entre els quals destaquen, a part del recent Premi Bonastruc ça Porta, el Premi a la trajectòria de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (2013) i el Reconeixement a la trajectòria de recerca de l’ Institut Català de la Salut (ICS) de dos dels seus membres els anys 2011 i 2016.

L'equip de la UDENTG  El Col·legi de Metges ha premiat aquest any la Unitat de Diabetis

L'equip de la UDENTG                                                                             El Col·legi de Metges ha premiat aquest any la Unitat de Diabetis

 

Resolent dubtes d'un pacient a l'Hospital de Dia de la UDENTG   Atenció a una pacient a l'Hospital de Dia de la UDENTG

Resolent dubtes d'un pacient a l'Hospital de Dia de la UDENTG                  Atenció a una pacient a l'Hospital de Dia de la UDENTG

HOSPITAL
Dimecres, 23 Agost 2017