El Trueta construeix una nova zona de sales blanques per a les preparacions estèrils de medicaments i robotitza el magatzem

Foto del magatzem de medicaments automatitzat

Les obres i la compra de l’equipament tindran un cost d’1.183.641,50 euros

L’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta ja ha aprovat la millora i modernització del Servei de Farmàcia, tant pel que fa a les instal·lacions com a l’equipament. Aquest projecte ha estat fruit de la col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia. En concret, el projecte preveu automatitzar el magatzem de medicaments, construir una zona de sales blanques (una zona on l’ambient està controlat pel que fa a la contaminació microbiològica i per partícules) per a la preparació de medicaments oncològics i altres de perillosos, i de les  nutricions parenterals i altres barreges endovenoses, i adequar la resta de serveis a aquests canvis. Aquests treballs, que començaran l'últim trimestre de l’any, suposaran una inversió d’1.183.641,50 euros.

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Doctor Josep Trueta està ubicat al soterrani de l’edifici. Manté la mateixa estructura i distribució d’espais que tenia l’any 1968, moment en el qual es va autoritzar la seva obertura. Aquest Servei s’ocupa de l’adquisició, la custòdia, la conservació, el subministrament i la dispensació dels medicaments necessaris per al desenvolupament de l’activitat assistencial de l'Hospital i dels centres d’atenció primària, i dels tractaments extrahospitalaris que requereixin vigilància, supervisió i control. També realitza l’elaboració de fórmules magistrals, el reenvasament, les preparacions intravenoses de medicaments, la nutrició artificial, a més de la preparació de quimioteràpia i la gestió d’assajos clínics.

 

Foto del magatzem de medicaments automatitzatAutomatització del magatzem

L’automatització del magatzem de medicaments va lligada a la compra d’un equipament que té un cost de més de 430.000 euros, el qual permetrà un millor emmagatzematge i la millora de la gestió de processos. Es tracta d’un robot que conté tots els medicaments organitzats de manera eficient i amb les màximes condicions de seguretat. Està estructurat en dos carrousels amb 24 cistelles cadascun que ocuparan 39 m3. La compra d’aquest robot permetrà, entre d’altres millores, incrementar la productivitat ja que permet preparar diferents comandes a la vegada (fins a un màxim de sis), i millorar les condicions de conservació dels medicaments,  atès que estan controlats per un registre continu de temperatures. A més d’informatitzar la gestió documental, es pretén optimitzar el control d’estocs i gestionar de forma contínua l'inventari. El magatzem del Servei de Farmàcia és l’eix principal de tots els circuits logístics dels medicaments a l’Hospital. Actualment conté, aproximadament, 948 referències (exceptuant medicaments d’assajos clínics).

 

Sales blanques per a la preparació de medicaments

L’altra part important del projecte és la construcció d’una nova zona de sales blanques, on es prepararan els medicaments oncològics, els perillosos, les nutricions parenterals i altres medicaments endovenosos. Actualment, la preparació de medicaments està organitzada en tres àrees que ocupen, aproximadament, 64,41 m2:

  • el laboratori de preparacions no estèrils;
  • la zona de preparacions de nutricions artificials i altres barreges endovenoses, que data dels anys 1980-84;
  • la zona de preparació de citostàtics (tractaments oncològics), que es va construir el 2002.

La nova zona de sales blanques s’ubicarà en uns espais annexos al Servei de Farmàcia que en aquests moments formen part de la cuina, majoritàriament. La superfície a remodelar és aproximadament uns 100 m2 i el cost del projecte serà d’uns 700.000 euros. Aquests canvis permetran millorar l’eficiència en el treball i les noves instal·lacions s’adequaran a l’increment continu de l’activitat.

HOSPITAL
Dilluns, 26 Juny 2017