Un estudi realitzat a 6 hospitals catalans demostra per primer cop beneficis al cap d'un any en els pacients amb ictus tractats amb dispositius de nova generació

Els hospitals Vall d’Hebron, Clínic, Bellvitge, Germans Trias, Sant Pau i Doctor Trueta publiquen avui a la revista Lancet  Neurology els resultats d’un assaig clínic que demostra l’eficàcia i els beneficis a llarg termini de desobstruir les artèries cerebrals afectades en els pacients amb ictus més complexos amb dispositius de nova generació introduïts per microcatèters.

L’estudi REVASCAT ja va demostrar ara fa dos anys que aquests pacients multipliquen per 4 les possibilitats de tenir més autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària. Aquest pacients augmenten un 70% les opcions de recuperació de la capacitat funcional, redueixen a més de la meitat la mida final de l’infart cerebral causat per l’ictus i tenen una millor qualitat de vida.

Ara, gràcies a l’estudi publicat avui, s’ha demostrat que aquest tractament, a més dels beneficis pel pacient, també té implicacions importants per la seva avaluació a nivell de cost-eficàcia a llarg termini. L’estudi ha realitzat controls als pacients al cap de cinc dies, tres mesos i un any després del tractament, i els resultats evidencien que la millora que experimenten els pacients durant els primers dies després del tractament és estable fins passat un any.

Aquestes contribucions científiques situen als investigadors catalans al capdavant de la investigació mundial en trombectomia a l’ictus. Entre novembre de 2012 i desembre de 2014 fins a 200 pacients catalans han participat en aquest treball d’investigació que, juntament amb els d’altres grups internacionals, ha estat un assaig clínic pioner en l’àmbit de la patologia vascular cerebral i realitzat en el marc del sistema sanitari públic català.

La publicació d’aquest article ha estat un treball conjunt realitzat entre sis hospitals de referència catalans, i amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Pittsburgh (Estats Units).

Diana: ictus isquèmic complex

L’ictus és una malaltia amb un impacte social molt alt. A Catalunya és la primera causa de mortalitat entre les dones, la tercera entre els homes i  la primera causa de discapacitat. Es produeix per una alteració de la circulació de la sang al cervell i el tractament precoç és bàsic per aconseguir que el pacient es recuperi i minimitzar les seves seqüeles. En un 15% dels casos la causa és una hemorràgia cerebral però els ictus més comuns són els isquèmics (85%), en què una artèria del cervell s’obstrueix per un trombe.

Fins fa poc, l'únic tractament eficaç de què es disposava per tractar l’ictus isquèmic era la trombòlisi endovenosa, però aquest tractament té una eficàcia molt limitada en els ictus greus i complexos, en què el trombe se situa en una artèria principal del cervell (prop d’un 25%). Això explica que en els últims anys un nombre creixent d’aquests casos s’hagi tractat amb teràpies endovasculars, fonamentalment la trombectomia mecànica. Aquest tractament no va demostrar ser eficaç respecte el tractament mèdic en els assaigs clínics inicials, el que va motivar la posada en marxa d’altres estudis que incorporaven modificacions metodològiques i tècniques importants. En aquesta línia, l’aportació de la investigació catalana ratifica els beneficis de l’ús dels catèters de nova generació, els quals tenen una malla (stent) que atrapa el trombe i després s’extreu.

El procediment emprat és d’una enorme complexitat doncs suposa arribar a àrees molt delicades del cervell per navegació endovascular i extreure el trombe mitjançant la introducció d’un catèter des de l’artèria femoral fins a l’àrea afectada; per això, només pot ser realitzat en hospitals terciaris amb professionals altament qualificats.

L’organització de l’atenció és clau per reduir el temps

Catalunya compta amb una de les xarxes d'atenció per als pacients amb ictus en fase aguda més avançades del món, composta per hospitals terciaris, de referència i comarcals, 12 dels quals estan connectats pel sistema Teleictus 2.0. Coordinada pel Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament de Salut, aquesta xarxa uneix els esforços dels professionals dels hospitals, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i de tota la xarxa sanitària, per atendre als més de 13.000 pacients que pateixen un ictus cada any a Catalunya. El sistema de Codi Ictus, que cobreix tot el territori des del 2006, fa possible que cada pacient sigui tractat de la forma més adequada i al més aviat possible, segons els seus símptomes i el lloc on hagi patit l'ictus.

La taxa de tractaments de reperfusió en pacients amb ictus a Catalunya és una de les més elevades del món. Aquesta informació és coneguda perquè tots els professionals implicats introdueixen els tractaments realitzats en un registre del Departament de Salut que s'audita periòdicament per assegurar-ne l’exhaustivitat. La xarxa catalana d'atenció aguda està preparada per poder incorporar els nous tractaments de manera immediata amb l’esforç i col·laboració dels professionals implicats.

HOSPITAL
Divendres, 17 Març 2017