El Trueta posa en marxa l’Equip de Resposta Ràpida, que actua quan es detecta el deteriorament d’un pacient

Foto de la Formació Equip de Resposta Ràpida

S'ha entrenat el personal assistencial per detectar de manera precoç aquest deteriorament, a través d’una escala parametritzada que mesura l’estat clínic 

També s’ha ampliat i estructurat un equip, que s’activarà davant d’una aturada cardiorespitatòria al centre

L’Hospital Universitari de Girona ha posat en marxa la setmana passada l’Equip de Resposta Ràpida (ERR), que actua de forma immediata quan es detecta de manera precoç el deteriorament d’un pacient ingressat a l’Hospital. L’Equip està format per un adjunt, un resident i una infermera de la Unitat de Cures Intensives.

L’activació de l’ERR la fa el personal assistencial de les diferents plantes —que determina el grau de deteriorament del pacient a partir d’una escala internacional parametritzada (Early Warning Score) que és capaç de mesurar-ne l’estat clínic, cosa que permet identificar de manera precoç aquest empitjorament. La puntuació final és la que determina si cal activar l’ERR. Si s’activa, immediatament l’equip es desplaça al lloc on és el pacient per actuar i evitar que el deteriorament avanci.

Paral·lelament també s’ha creat l’Equip d’Aturades, que és el que actua en cas que algun pacient hospitalitzat pateixi una aturada cardiorespiratòria. Aquest està format per un especialista en medicina intensiva, un cardiòleg, un anestesista, una infermera de crítics i un zelador. L’actuació serà la mateixa que en el cas de l’ERR: l’equip responsable s’activarà immediatament i es desplaçarà al lloc on s’indica que hi ha l’aturada, per atendre-hi el pacient.

Fins ara, no estava protocol·litzat cap procediment que regulés com actuar quan un pacient hospitalitzat tenia una aturada cardiorespiratòria o davant d’un deteriorament, malgrat que quan es produïa una situació d’aquest tipus s’avisava la Unitat de Cures Intensives i aquests professionals s’encarregaven de la situació. Al cap de l’any, els professionals d’aquest servei responien a unes 600 sol·licituds per aquestes situacions. Ara s’han volgut protocol·litzar, amb el convenciment que fer-ho suposarà un salt qualitatiu, tant per als professionals com per als pacients, i que reduirà el nombre de pacients que requerien un ingrés a la UCI per culpa d’una agudització durant l’hospitalització. La posada en marxa d’aquests equips s’ha treballat des de la Comissió Hospitalària per a la Prevenció i el Tractament de l’Aturada Cardiorespiratòria Intrahospitalària.

 

Imatges dels tallers formatius als professionals de l'Hospital Trueta abans de la posada en marxa de l'ERR

Professional explicant durant la formació     Personal atent durant la formació

Maniqui per fer proves     Equipament de l'equip de resposta ràpida

HOSPITAL
Dilluns, 23 Gener 2017